Skip to main content

Nyhetsarkiv

Handeln drabbas när bankerna prioriterar bostadslån framför små företag

Oliver Mohseni grundare Froda debatt 450

Svensk handel drivs av entreprenörer på små företag. Bland Sveriges 71 000 företag i detaljbranschen har 77 procent färre än fem anställda. Bara tre procent har fler än 20 anställda. En livskraftig svensk handel kräver att små företag har möjlighet att växa. Tyvärr tenderar svenska banker att vara mer intresserade av bolån än av växande företag. Alldeles särskilt drabbas detaljhandeln som drivs av små företag.


Ny statistik från SCB avslöjar en dramatisk förändring när det gäller bankernas utlåning. I slutet av 90-talet lånade bankerna ut dubbelt så mycket pengar till företag som till hushåll. Det här förhållandet är på väg att bli det omvända – idag lånar bankerna ut mer till privatpersoner än till näringsidkare. Resultatet är förödande. Framtidens skatteintäkter och arbetstillfällen skapas inte av bolån. De skapas när företag kan växa.

I en värld med låga räntor, höga bostadspriser och tidskrävande bankprocesser har det blivit mer attraktivt att låna till en bostadsrättsägare än till småföretagare som vill expandera. Bankens traditionella kreditbedömning gör det lättare att uppskatta risken i en bostad än livskraften hos mindre företag. En dyr bedömningsprocess gör det också mer förmånligt att låna ut fyra miljoner kronor till en villaägare än 200 000 kronor till en butiksägare som vill investera i ett lager inför jul eller en ny inredning.

En konsekvens är att små och medelstora företag kämpar i en miljö där bankerna tenderar att ställa orimliga krav för att låna ut pengar. Företagarnas finansieringsrapport 2017 avslöjar att drygt hälften av svenska småföretag upplever att det är väldigt svårt att finansiera företagets investeringar. Resultatet blir att de företag som bidrar med mest skatteintäkter och arbetstillfällen riskerar att inte få finansiering till sin tillväxt.

Precis som väg- och kraftnätet har bankerna en strukturell roll i samhället. Det finansiella systemet ska smörja hela ekonomin, inte bara bostadsmarknaden. Om detta inte uppfylls borde lagstiftarna medverka till att andra komplement släpps fram. I Storbritannien har lagstiftarna uppmärksammat problemet och agerat. I november 2016 lanserades ”Bank referral scheme” som innebär att banken som inte kan hjälpa småföretagare med finansiering måste referera kunden till alternativa finansiärer. Det här är ett sätt att smörja ekonomin där det ger tillväxt.

Framtidens arbetstillfällen skapas när framgångsrika restaurangägare vågar ta risker, anställer och expanderar. Varje utebliven expansionsmöjlighet betyder färre nya jobb och lägre skatteintäkter. En livskraftig handel behöver ett finanssystem som stöttar branschens entreprenörer.

Oliver Mohseni
Grundare Froda