Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ny vd på Lek & Babybranschen med mål att öka branschens synlighet mot slutkonsument

From den 1 januari drivs Lek & Babybranschen under egen regi. För medlemmarna innebär det bara positiva förändringar. Organisationen får en bättre struktur och medlemmarna bättre insyn i verksamheten. Jennifer Rydén Englund går in som vd och arbetar heltid för Lek & Babybranschen. Therese Hazelius, som varit organisationens vd under två år, slutar.

– Jag ser fram emot att lägga all min tid och kraft på Lek & Babybranschen och tillsammans med styrelsen driva branschen framåt, säger Jennifer.


Fokus under 2018 är att synliggöra branschen. Att nå ut till slutkonsumenten och berätta om Lek & Babybranschens medlemmar som lägger ner mycket arbete och resurser för att säkerställa att produkterna som säljs är säkra och producerade under bra förhållanden.

På kansliet arbetar idag Jennifer Rydén Englund och Lena Hedö, båda med en gedigen erfarenhet i leksaksbranschen, såväl från leverantörs- som detaljistled. Jennifer blir huvudansvarig för branschorganisationen och Lena för tidningen, men båda är involverade i båda verksamheterna. Tillsammans med styrelsen finns en offensiv strategi att driva branschorganisationen framåt. Det ska tas fram ny logga och hemsida som ett led i detta, ett arbete som redan har påbörjats.

Arbetet med att ta fram tjänster och förmåner fortsätter och medlemsnyttan kommer ökas. Utbildningar i samarbete med våra myndigheter och andra kommer fortsatt att erbjudas. Säkerhetsarbetet inom de olika kommittéerna inom SIS fortsätter och medlemmarna får information i god tid om nya lagar och regelverk. Den uppskattade och välbesökta branschdagen går av stapeln den 15 mars med temat Sälj.

- Vi i styrelsen har sedan årsmötet jobbat hårt med att dra upp riktlinjer för hur vi ska arbeta framöver. Vi har gått igenom alla delar av verksamheten och identifierat var vi först behöver lägga kraft på förändring. Som ett första resultat av detta har vi nu valt att driva Lek & Babybranschen i egen regi, något som kommer att innebära en mängd fördelar för våra medlemmar då vi får mer resurser utan att öka vår kostnad.

- Styrelsen är enormt glad att Jennifer accepterat att axla vd-rollen, och nu kan lägga all sin tid på vår bransch och våra medlemmar. Vi tackar även Therese för allt jobb hon lagt ner de senaste åren, säger Alexandra Synnermark, ordförande i Lek & Babybranschen.