Skip to main content

Nyhetsarkiv

En tobakslag värd att vänta på

cigarettpaket i handeln 450

Lagrådsremissen om ny tobakslag blev klar i slutet av januari.
- Vi kan glädjande nog konstatera att regeringen tänkt förnuftigt och insett att åtgärder som exponeringsförbud och neutrala cigarettpaket inte minskar nyrekryteringen av rökare. Att det blir en form av licens – även för grossister – tycker vi är bra, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Convenience Stores Sweden.

Fokus har lagts på att man vill förbjuda rökning på offentliga platser, inklusive uteserveringar. Det blir inget exponeringsförbud och inga neutrala paket.

- Vi har hela tiden hävdat att man inte blir rökare för att man ser cigarettpaket bakom disken i en butik. Vad regeringen säkert insett, är att det är färre än tio procent som röker i Sverige idag och att andelen tack vare nya produkter och ny teknik, kommer fortsätta minska.

- Att vi slipper neutrala paket tror jag beror mycket på att man nöjer sig med den nya EU-lagen om att 65 procent av paketen ska vara täckta av varningstext. Dessutom slipper man göra ingrepp i grundlagen.

Regeringen föreslår också en tillståndsplikt för att sälja tobak. Det tycker Convenience Stores Sweden är bra, speciellt som det innefattar grossistsidan.

- Där förekommer nämligen en hel del illegal handel som nu kan stävjas. Visserligen blir det mer byråkrati, men för konsumenterna blir det tydligare vilka handlare som är seriösa.

Lagen föreslås börja gälla från 1 januari 2019.