Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fortsatt inbromsning för köpcentrumprojekt

Tillväxten har varit stark för köpcentrum och handelsområden sedan millennieskiftet. Den senaste kartläggningen av ny projekterad yta inom ramen för SSCD (Swedish Shopping Centre Directory) visar dock att etableringsviljan är på väg att mattas av. Den totala projektportföljen har krympt med 400 000 kvadratmeter på ett år till följd av ökande e-handel, kraftig utbyggnad av den fysiska handeln och ett förändrat konsumentbeteende.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning av planerade utvecklingsprojekt avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. Under det tredje kvartalet 2017 kunde ett trendbrott konstateras med krympande projektvolymer från toppnoteringen om 2,6 miljoner kvadratmeter som uppmättes i början av 2017. Den negativa utvecklingen fortsätter i den senaste kartläggningen och den totala projektvolymen uppgår nu till 2,2 miljoner kvadratmeter. Av den planerade ytan bedömer HUI att 1,1 miljoner kvadratmeter kommer att färdigställas då många projekt ställs in av olika skäl.

- Just nu ser 2020 ut att bli en brytpunkt med vikande nyproduktion därefter, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.
Handelsområdena (volymhandeln) har haft en god utveckling sedan millennieskiftet och många svenska städer har fått ett eget externt handelsområde under denna period. Den höga byggtakten visar nu tecken på avmattning och projektvolymen har rasat med nära 20 procent eller 350 000 kvadratmeter på ett år.

- Handelsområdena har sannolikt ytterligare några goda år framför sig, men kommer att påverkas allt mer av e-handelns tillväxt inom branscher som livsmedelshandeln, möbelhandeln och järn- och bygghandeln. Detta i kombination med ett förändrat konsumentbeteende innebär att många handelsområden är särskilt utsatta i ett längre perspektiv, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.

För mer information
Swedish Shopping Centre Directory (www.sscd.se)