Skip to main content

Nyhetsarkiv

Välkommen på specialgjord ledarskapsutbildning i tre steg

Ledarskapsutbildning 450

Är du medlem i någon av Butikernas branschorganisationer? Då har du chans till en specialgjord ledarskapsutbildning i tre steg.

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste du också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Kursen hålls 25-26 april i Stockholm och följs upp med en tredje dag under hösten. Vi gör den i samarbete med utbildningsföretaget StigFram och priset är mycket förmånligt: 2 500 kr/dag, mot normalt 7 000 kr. Sista anmälningsdag är 10 april. Målgrupp är ledare, platschefer och ägare.

När du leder och en verksamhet är människorna i den en av dina största tillgångar och investering. Vi pratar om grunderna som gör att du kan leda, inspirera och motivera människor över tid. Ditt ledarskap är byggt på dig som person. Du får möjlighet att bygga på dina styrkor och ta med dig verktyg för att utveckla dig ännu mer. Efter dagarna har du fått med dig verktyg för att direkt börja använda i din vardag, både för att skapa mer engagemang, tydlighet, produktivitet och arbetsglädje.

Vad motiverar människor egentligen? Hur hittar du lättare det sätt som gör att varje medarbetare hos dig presterar sitt bästa? En arbetsplats består oftast av flera individer. Hur får du alla att samverka, trivas samtidigt som alla har fokus på målen?

Dag 1 – Leda dig själv

o Bygg bra vanor för att utveckla ett bra ledarskap
o Bli mer effektiv i ditt ledarskap
o Personprofil DISC med återkoppling i grupp bygg dina styrkor och utveckla dina svagheter för att bli en bättre ledare

Dag 2 – Leda andra

o Leda andra för att utveckla individ och verksamhet
o Skapa självgående självmotiverande medarbetare
o Utveckla dina medarbetare. och din förmåga att skapa motivation och stärka dina medarbetares styrkor
o Coaching i det dagliga och för att utveckla i samtal
o Feedback

Dag 3 – Leda team

o Skapa teamkänsla och nå ökad effektivitet
o Situationsanpassat ledarskap
o Förebygg konflikter. lär dig skapa bara vinnare i din grupp
o Bygga relationer
o Planera, delegera och skapa tid för att göra det viktigaste

Kursmål
Efter kursen behärskar du de verktyg som behövs för att du ska kunna driva en operativ verksamhet på ett självständigt och professionellt sätt. Du har utvecklat din förmåga att leda grupper och du fått ett ökat självförtroende i din roll som chef. Du vet hur du ska agera för att engagera och inspirera människor att prestera bättre och du har ökat din förståelse för konsekvenserna av ditt handlande som chef. Du behärskar ett antal konkreta ledarskapsverktyg och kan tillämpa dem i din vardag. Med utgångspunkt i kunderna, deras behov och förväntningar, för att sedan komma in på hur man med detta som grund både kan och bör utveckla verksamheten. Du ska kunna fastställa vilka förbättringar du bör fokusera på, samt för att du ska kunna mäta att det som gjorts gett önskad effekt.
För att anmäla dig till kursen:

Anmälan
Maila nedanstående info till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.:
Namn:
Butik/Företag:
Epost:
Telefonnummer:
Kurs/dag (1,2,3):
Allergier: