Skip to main content

Nyhetsarkiv

Vår i sikte - så kan SMHI hjälpa dig att planera

var 450

Hur kan jag öka min försäljning genom att ha bättre koll på vad det ska bli för väder och genom att bättre förstå hur vädret påverkar försäljningen av olika varor och tjänster?
Den frågan besvaras av Kjell Lund, Produktchef Konsument & Media på SMHI.

- Väderfaktorn är alltid något att skylla på. Man pratar ofta om det i efterhand, till exempel i årsredovisningar säger Kjell Lund och berättar om ett exempel på hur en stor livsmedelskedja kunde planera för sina barbeque-kampanjer.

- Genom insamlande av Big Data kunde vi visa att sommaren skulle bli varm och kedjan satsade efter det. Med lyckosamt utfall.
Han talade vidare om ”väderinsikt”:

OM – vi undersöker om din verksamhet är väderkänslig.
HUR – vi tar reda på hur din verksamhet eller dina kunder reagerar på vädret och dess förändringar.
Och alla mest intressant - AGERA – tillsammans med er undersöker vi om vi gemensamt kan hitta affärsnytta för er.

Ett annat exempel från livsmedelsbranschen är att kedjans samarbete med SMHI gav nya insikter om hur vädret påverkade kundernas köpbeteenden. Man hade haft problem med varuförsörjningen sommaren innan som var varm.

- I syfte att förbättra servicegraden i butik gjorde vi förstudie, analys och beräkningsmodeller. Utöver detta skickade vi alert-mejl om det blev drastiska förändringar.

SMHI kan också ta fram modeller som beskriver försäljning och väder, index för regioner gällande temperatur, nederbörd och befolkning (används också av företag i uppföljningssyfte). Man kan köpa månadsprognoser och det forskas i säsongsprognoser som är en efterfrågad produkt.

Hur ska man då göra om man är intresserad av SMHI:s tjänster?

- Kontakta oss för att i första hand diskutera HUR-frågan. Genom SMHI-data kan man ta fram samband av olika slag. Det finns också ett värde i att analysera genom att titta bakåt, bland annat på väderfakta, avslutade Kjell Lund.