Skip to main content

Nyhetsarkiv

NIELSEN: Danskarna är fortsatt de som är mest tillfreds i Europa

Konsumenternas förtroende stiger markant i Norden. Störst förändring ser vi i Finland som rusar hela 11 punkter, följt av Norge och Sverige med 8 respektive 4 punkter. Danmark behåller sin nivå från förra kvartalet som också var historiskt hög på den här sidan av finanskrisen 2008 – och samtidigt högst i Europa på index 115. Nielsens Consumer Confidence Index (CCI) Q3 2017 visar att Sverige, Norge och Finland nu ligger på index 98, 90 respektive 81.

 

CCI baseras på konsumenternas syn på tre faktorer:

  •  Syn på arbetsmarknaden
  •  Syn på personlig ekonomisk situation
  •  Syn på om det är ett bra läge att investera/köpa saker man saknar

Jämfört med tidigare studier har svenskarna blivit mer positiva på alla tre områdena. Arbetsmarknaden framstår lysande det närmaste året för majoriteten av oss. Jämfört med förra året är det 55 procent som menar att utsikterna är goda eller mycket goda, ett hopp på 11 punkter från Q3-2016.

Den personliga ekonomiska situationen har också förbättrat sig det senaste året, om än inte lika tydligt som arbetsmarknaden. Samtidigt menar 60 procent av svenskarna att den personliga ekonomin är god eller mycket god, en ökning med fem punkter sedan föregående år.

Andelen som anser det vara ett bra läge/tidpunkt för investeringar ökar också något från förra året (från 43 till 46 punkter).

Gemensamt för de nordiska länderna är att vi är eniga om att respektive land inte befinner sig i lågkonjunktur. I Danmark, Sverige och Norge svarar 68 procent, 69 procent respektive 71 procent nej till att landet är i ekonomiska nedgångstider. Finland särskiljer sig och är 50/50 i sin värdering kring huruvida landet är i lågkonjunktur. För Europa i genomsnitt svarar 6 av 10 att landet är påverkat av ekonomisk nedgång. De nordiska nivåerna är alltså högt över det europeiska snittet.