Skip to main content

Nyhetsarkiv

Säkerhetsveckan börjar och ”Tjuvpartiet” uppmärksammas

Idag börjar Säkerhetsveckan och vi konstaterar att var 15:e sekund sker en butiksstöld någonstans i Sverige. Enbart en bråkdel av stölderna polisanmäls eftersom det oftast inte leder till något. Tjuvpartiet, som har tjuvarnas bästa för ögonen, tycker att dagens rättssystem fungerar utmärkt. I olika annonser i dagspress kommer det fiktiva partiet att ta strid för att rättssystemet ska fortsätta som det gör idag.


Handeln är mycket brottsutsatt men blir tyvärr alltför ofta sviket av rättssamhället. Genom att lansera Tjuvpartiet vill Svensk Handel visa att dagens rättssystem är ohållbart. Att politikerna behöver visa att de tar handlarnas och inte tjuvarnas parti.

Undersökningar visar att de externa stölderna i handeln uppgår till sex miljarder årligen. Trots att butiksstölderna ökar anmäler handlarna färre brott. Få polisanmälningar leder till någon rättslig åtgärd och att de som väl döms får böter som de sedan aldrig betalar.

Svensk Handels åtgärdsförslag för att stoppa butiksbrotten kommer att ligga som en röd tråd i annonseringen. Det handlar om nolltolerans mot vardagsbrott, krav på införande av tillträdesförbud, att straffrabatten ska slopas och att böter ska kunna omvandlas till fängelse.

Annonskampanjen sammanfaller med Svensk Handels Säkerhetsvecka som pågår mellan den 23-29 april. Under veckan uppmanas landets handlare att anmäla samtliga brott som sker i butiken. Syftet är att ge en mer korrekt bild av mängden brott som drabbar handeln.

- Ett bra initiativ som vi mer än gärna vidarebefordrar till våra medlemmar, säger Niklas Sundin, säkerhetschef på Butikerna. Anmäl alla kriminella aktiviteter som sker i era verksamheter!

För att synliggöra problematiken med butiksstölder lanserar Svensk Handel även en återkommande Trygghetsbarometer med ett nytt säkerhetsindex där förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker mäts, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte. Resultaten från första mätningen visar att drygt var fjärde handlare (27%) utsatts för någon form av stöld den senaste veckan. Av dessa anger två av tre (65%) att de inte polisanmält händelsen. Mer än hälften anger att det är omständligt och inte leder till något resultat.