Skip to main content

Nyhetsarkiv

Säkrare handel i sommar

sakerhet 450

Det är många som tar semester men inte alla. Tyvärr verkar vissa kriminella arbeta som mest frekvent under denna period och det kan vara läge att se över din säkerhet lite extra. Butikernas säkerhetschef Niklas Sundin har sammanställt en checklista.

Bedrägeri

Så som tidigare somrar kommer vi troligen att drabbas av en ökande mängd bedrägerier. Dessa bedrägerier kan komma som bluffakturor, växling av falska sedlar, returer av falska köp med mera. Bedragarna fokuserar oftast på perioder då många använder sig av extrapersonal, som inte vågar ifrågasätta riktigheten i kraven eller känner inte till vilka rutiner som gäller. Säkerställ därför att ni har goda rutiner som är kända för alla inför sommaren. Gör även tydligt för personalen att det alltid finns någon att rådfråga på plats eller via telefon och att det ALLTID är okej att fråga.


Intern oärlighet

Inför semestrarna upplever många handlare en oro för att lämna över butiken i personalens händer. Detta beror nästan alltid på att man som arbetsgivare slarvat med att skapa och förmedla bra säkerhetsrutiner till personalen. Ett exempel på detta är rutiner kring personalköp, det vill säga vad som gäller om personalen vill handla i butiken eller hur kontanthanteringen ska gå till. En grundförutsättning för att chefer och personal ska kunna lita på varandra är att det finns tydliga och välkända regler som gäller alla som arbetar i butiken. Reglerna bör dessutom alltid kompletteras med olika former av kontroller, till exempel hemgångskontroller och/eller kontrollköp.


Rån, hot och stöld

Sträva efter att möta alla kunder med ett leende och ge dem en god service. Förutom att detta är positivt för er försäljning ökar det er kontroll över butiken och minskar riskerna. För hanteringen av kontanter i butiken finns många lösningar, men den enklaste är en sedeldeponeringsbox i kassan som höjer rånskyddet avsevärt.


Förberedelser

Fem enkla punkter ger dig kontroll över butiken inför sommaren:

- Riskbedöm din verksamhet
- Upprätta eller uppdatera rutiner
- Informera och utbilda personalen
- Anskaffa eventuell saknad utrustning
- Kontrollera

Genom att skapa ett tydligt regelverk och att kontrollera detta regelbundet skapas en trygghet för både personal och arbetsgivare. Se till att ni skriver ner rutinerna och att personalen läser och skriver under dessa.

Vad är organisationen Butikerna och vad betyder det för ditt företag?
Som medlem i någon av Butikernas organisationer får man automatiskt tillgång till en rad medlemsförmåner. En sådan är hjälp med säkerhetsfrågor av olika slag, hjälp som oftast förmedlas genom vår egen säkerhetschef Niklas Sundin som tillhandahåller och erbjuder dig som medlem hjälp i säkerhetsrelaterade problem. Han har jobbat med säkerhetsfrågor sedan 1996 och sedan 2002 inom handeln som både konsult och säkerhetsansvarig. Niklas arbetar ihop med konsultföretaget Adapt och har ett samarbetsavtal med Butikerna. På Adapt jobbar fyra personer med säkerhet och arbetsmiljö. Adapt håller en säkerhetsjour till medlemmarna inom Butikerna. Adapt finns i Nacka utanför Stockholm, men har även medarbetare i Västerås och Sölvesborg. Från dessa platser täcker de hela Sverige.

Niklas Sundin når du på 0702-41 41 41.