Skip to main content

Nyhetsarkiv

Halva butiksbeståndet är kedjeanslutet

butikerna 450

HUI Research och Handelsrådet släpper gemensamt rapporten Handelns struktur och utveckling. Rapporten innehåller ett flertal intressanta resultat. Bland annat finns en tendens till att kedjekoncentrationen är högre i branscher där digitaliseringen gått längre. Dessutom framkommer det att antalet små detaljhandelskedjor i Sverige är stort, över hälften av kedjorna har färre än tio butiker.


Resultaten i korthet

• Det finns 538 kedjor i detaljhandeln.
• De 40 största kedjorna står för 50 procent av de kedjeanslutna butikerna.
• Mer än 65 procent av de fristående butikerna omsätter mindre än fem miljoner kronor per år. Motsvarande siffra för de kedjeanslutna butikerna är 15 procent.
• Snittantalet butiker i en kedja är 35.
• Medianantalet butiker i en kedja är 8.
• Kedjorna står för högst andel av butikerna i Västerbottens län (62 procent) och lägst andel i Skåne län (47 procent).
• Handelsområden står för 6 procent av butikerna men 20 procent av omsättningen i den fysiska detaljhandeln.

Kort om rapporten

Rapporten kommer vid ett lämpligt tillfälle. Detaljhandeln har upplevt obruten tillväxt under mer än två decennier men orosmolnen för framförallt den fysiska handeln blir fler. År 2017 skedde 94 procent av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln på nätet, motsvarande siffra år 2015 vara bara 23 procent. Butiksbestånden i skohandeln, elektronikhandeln och heminredningshandeln har vardera minskat med en femtedel eller mer sedan 2011.
Detaljhandeln går igenom en strukturomvandling och experter förutspår att densamma kommer att förändras mer under de kommande tio åren än under de föregående 50. Digitalisering, automatisering och globalisering kommer att förändra branschen i grunden.

Rapporten samt tillhörande data finns tillgänglig för gratis nedladdning på handelnisverige.se.