Skip to main content

Nyhetsarkiv

Köper du leksaker utanför EU kan det stå dig dyrt

Om du som privatperson köper leksaker från en aktör utanför EU och säljer dem vidare på Blocket eller liknande.
Då bör du vara medveten om att det är du som är ansvarig importör och får stå till svars om ett barn blir skadat.

Detta ansvar gäller alltså även för privatpersoner som handlar på till exempel Wish och Alibaba. Något som många inte har en tanke på när de säljer sina saker vidare på olika köp och sälj sidor.

- När vi nyligen gjorde en analys, visade det sig att fem av nio produkter vi köpt in inte klarade säkerhetstesterna samt att ingen av dem var korrekt märkta. Detta är allvarligt eftersom den här typen av handel växer mycket, säger Jennifer Rydén Englund, vd på Lek & Babybranschen.Leksaker är hårt reglerade lagmässigt för att säkerställa att barnen inte utsätts för några onödiga risker. För att en leksak ska få säljas i Sverige och inom EU så måste den uppfylla ett stort antal krav. Företagen måste dessutom enligt leksaksdirektivet göra riskbedömningar och fylla i tekniska rapporter.

För det första måste leksaken vara CE-märkt. Finns CE-märket på leksaken så garanterar tillverkaren att leksaken uppfyller säkerhetskraven. Vidare ska det finnas kontaktuppgifter till tillverkaren och importören och nödvändiga varningar ska finnas och vara korrekta. Är leksaken inte avsedd för barn under tre år ska varningstexten ”inte lämplig för barn under tre år” eller symbolen med en ledsen bebis finnas.

Lek & Babybranschen inhandlade totalt tolv produkter och skickade in nio av dem för analys. Ingen var korrekt märkt och fem klarade inte säkerhetstesterna.

Ingen av dessa tolv leksaker uppfyllde alltså de krav som gäller för att de ska få säljas inom EU. Endast en hade CE-märkning och det saknades adress till tillverkare/importör på samtliga. Varningar förekom men inte på svenska som lagen kräver.

- Vi uppmanar till försiktighet och eftertanke. Är en produkt orimligt billig så ställ dig frågan varför. Tänk också på att det är du som privatperson, när du agerar importör, som är ansvarig för säkerheten hos leksaken.

- Handlar du från våra medlemmar kan du känna dig säker på att leksaker, barn- och babyprodukter uppfyller alla krav och har genomgått de tester som krävs, avslutar Jennifer Rydén Englund.

FAKTA:

Inköpta produkter:
• New Slime Kit Make Your Own Slime
• Infant Baby Toddler Kid Soft Ball
• Hand Putty Slime Play Dough Magnetic
• Skallra plyschdjur
• Pacifier Chain Clip Animal Toys Plusch
• Handtag till Avent Natural
• Hängande Plyschfigur Elefant med tuggsak för munnen
• New Kids Toys Rattle Tinkle Hand Bell
• Snow Mud Fluffy Floam Slime
• Slime Squishy
• Kids Anti-Stress Toys Butter Slime
• New USA Baby Dummy Pacifier Chain Climp


Exempel:
Produkten ”Gör ditt eget slime-kit”, visade sig pulvret som används ha en mycket hög migrationsnivå av bor vilket innebär att materialet innehåller borax eller borsyra. Denna nivå accepteras inte för produkter som säljs i EU och kan få negativ hälsoeffekt för barn som leker med produkten. Det finns en risk att barnet får utslag eller kan få brännskador vid lek.

Produkten Glow Powder visade högre migration av zink än vad som är tillåtet. Vi lät även testa en napp som håller koll på bebisens temperatur. I den nappen fanns en för hög halt av bly. Vi testade enligt RoHS-direktivet som först och främst relaterar till miljöskydd så den höga blynivån behöver inte vara en direkt säkerhetsrisk för barnet.

Två produkter, en plyschfigur som barnet ska ha i munnen och en plyschskallra som man fäster på vagnen, testades för att se om de klarade tester för smådelar. Båda produkterna hade delar som lossnade vid dragtestet vilket är oacceptabelt och överensstämmer inte med kraven.

För att en leksak ska få säljas måste den:
• vara CE-märkt
• vara märkt med adress till tillverkaren
• vara märkt med adress till importören
• ha rätt varningar och instruktioner på svenska

Produkterna är testade hos ALS Scandinavia AB som är ackrediterad av Swedac.