Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ja till tillståndsplikt. Nej till oklarheter kring rökförbud vid convenience-branschens butiker.

I det förslag om ny tobakslag som ska tas av riksdagen nu i veckan, ingår rökförbud vid entréer till butiker och serveringar. Det sägs också att butiksägaren är ansvarig för att detta efterlevs.

- Det är helt orimligt och vad händer om handlaren inte lever upp till detta? undrar Bengt Hedlund, vd i  Convenience Stores Sweden.


Äntligen har socialutskottet lämnat sitt betänkande till tobakspropositionen. Som vi tidigare har konstaterat kommer alla som vill handla med tobak och liknande varor att söka tillstånd eller licens. Det är positivt för det ökar kontrollen och försvårar för hanteringen med illegal tobak. Nya regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs i Sverige och välkomnas även det av convenience-branschen. En tredje positiv nyhet är att det kontraproduktiva förslaget om att förbjuda självbetjäning har strukits.

Mer bekymmersamt är innebörden av förslaget om ett utvidgat rökförbud. Ingen tycks veta exakt hur det kommer att slå mot convenience-branschen. När regeringen väljer att blunda för experternas varningar kan effekterna kan bli förödande.

- Förslaget omgärdas av oklarheter vad gäller gränsdragningar och tillämpbarheten.Det var bland annat därför som Lagrådets experter avstyrkte förslaget på ett tidigt stadium. Även Kammarrätten i Stockholm, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har sett svårigheterna med att kunna dra gränser för vad som ska vara tillåtet och inte, säger Bengt Hedlund.

Enligt betänkandet blir det till exempel rökfritt på serveringar och entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Det omfattar convenciene-branschens alla butiker och serveringsytor. Det utvidgade rökförbudet gäller inte bara tobaksrökning utan även elektroniska cigaretter, heat-not-burn-produkter och örtprodukter för rökning. Orsaken, enligt regeringen, är att allt som liknar rökning ska avnormaliseras.

- Den som ansvarar för butiken åläggs ansvaret för att rökförbudet upprätthålls utanför butiken i anslutning till entrén. I detta ligger även att vi i branschen ska ingripa när någon använder sig av de aktuella produkterna, med tillsägelse eller avvisning, konstaterar Bengt Hedlund.

- Det är inte rimligt att tobakshandlare ska behöva agera polis gentemot sina kunder som råkar stå för nära tobaksbutikens entrédörr. Vad händer om vi inte lever upp till detta? Kommer det att påverka licenstillståndet som branschen nu ska ansöka om? Risken är att det blir följden av den nu föreslagna bestämmelsen och det kommer inte göra någon glad.