Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fortsätter att fokusera på produktsäkerhet och barns lek


lekobaby strategi01 2

Lek & Babybranschens styrelse har under flera år arbetat fram en övergripande strategi för att bli en synligare aktör inom branschen samtidigt som man kommer att stödja arbetet för att öka försäljningen i Sverige av leksaker, barn - och babyprodukter.

Lek & Babybranschen är branschorganisationen för alla som arbetar med leksaker, hobby-, barn- och babyprodukter. Lek & Babybranschen driver och bevakar medlemsföretagens intressen gällande lagstiftning, forskning och anordnar utbildningar för medlemmarna.

I samband med styrelsemötet den 12 september bestämdes att fortsätta att fokusera på produktsäkerhet och barns lek under 2019/2020. Lek & Babybranschen kommer därmed att fokusera på produktsäkerheten, hållbarhet och barnen i fokus och att vi vill att barn ska leka mer vilket gynnar deras utveckling och sociala kompetens.

Styrelsen kommer fortsätta att etablera och utveckla Barnens dag tillsammans med sina medlemsföretag.

- Styrelsen vill tillsammans med Lek & Babybranschen inspirera och uppmuntra fler vuxna att leka med sina barn. Vi i styrelsen arbetar aktivt med att stärka bilden av oss som en kunskapsorganisation och bidra till en mer positiv bild av branschen. Vi har därför nu tagit ett samlat grepp kring vår vision att bli en kunskapsorganisation samtidigt som vi vill stärka branschens förtroende, säger Alexandra Synnermark, ordförande i Lek & Babybranschen.

Lek & Babybranschen verkar till en sund utveckling av marknaden och tar, tillsammans med sina medlemmar, socialt ansvar och arbetar för att de produkter som säljs är säkra. Under många år har branschorganisationen arbetat för att införa Barnens Dag och 2019 blev det verklighet tack vare ett samarbete med Riksförbundet Barnens Dag.

Barnens Dag kommer att firas sista lördagen i april varje år. Målet med dagen är att lyfta hur viktig leken är för barns utveckling, något som styrelsen kommer att fortsätta att fokusera på under 2020.

Sammanfattningsvis:

• Styrelsen för Lek & Baby fortsätter inför 2020 att arbeta med sin strategi som tydligt lyfter vikten av lek och leksakssäkerhet.
• Styrelsen vill tillsammans med Lek & Babybranschen inspirera och uppmuntra fler vuxna att leka med sina barn.
• Styrelsen har nu tagit ett samlat grepp kring visionen att bli en kunskapsorganisation samtidigt som man vill stärka branschens förtroende.
• Lek & Babybranschen verkar för en sund utveckling av marknaden och tillsammans med sina medlemmar tar man socialt ansvar och arbetar för att de produkter som säljs är säkra.