Skip to main content

Nyhetsarkiv

Skatten på plastpåsar införs i två steg – 1 mars och 1 maj

shopping 874974 1920

1 mars trädde en del av den nya lagen i kraft. Nästa steg är 1 maj.

Här reder vi ut vad som gäller om den nya skatten på plastkassar.
Riksdagen har beslutat att beskatta plastbärkassar med 3 kronor och de genomskinliga, så kallade fruktpåsarna, med 30 öre.
Skatten är inte differentierad, det vill säga den gör ingen skillnad på vanlig plast och förnyelsebar eller återvunnen plast. Att handeln genom egna initiativ har lyckats minska på användningen av plastpåsar, har regeringen inte tagit någon hänsyn till i sitt beslut.

I medierapporteringen om beslutet att införa skatt på plastbärkassar, respektive små påsar (upp till 7 liter), så har olika datum för lagstiftningens ikraftträdande angivits.
Det beror på att lagstiftningen kommer att införas stegvis. Följande gäller:


1 mars: 
Lagstiftningen träder delvis i kraft
Du som handlare har i denna fas möjligheten att registrera dig som lagerhållare. 
Att vara lagerhållare är en speciallösning som betyder att du kan hålla ett obeskattat lager plastpåsar och skatten tillämpas först vid det tillfälle då plastpåsarna tas i bruk, dvs hamnar ute i butiken.
Från och med den 1 mars kan du ansöka om att bli godkänd lagerhållare för plastbärkassar, men det är först från och med den 1 maj som du betalar skatt. Som godkänd lagerhållare deklarerar och betalar du skatt månadsvis.
Om du inte är godkänd som lagerhållare måste du deklarera och betala skatt vid tidpunkten för tillverkning, införsel och/eller import. Om du är godkänd lagerhållare skjuts beskattningen upp till en senare tidpunkt, till exempel då du levererar plastbärkassar till en köpare som inte är godkänd som lagerhållare, eller om du tar plastbärkassar till eget försäljningsställe för detaljhandelsförsäljning.
Ansök via Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/5417.4.7eada0316ed67d7282a9a8.html

1 maj: 
Då träder resterande lagstiftning i kraft
Det innebär att skatt tillämpas på alla påsar på marknaden. Observera att de påsar eller kassar som finns på marknaden innan detta datum inte är föremål för beskattning. 


Några av de vanligast förekommande frågorna:

Skatten är inte differentierad - vad betyder det?
Lagen gör ingen skillnad på vilket typ av plastmaterial som kassarna och påsarna är gjorda av. Det innebär att kassar av förnyelsebar eller återvunnen plast beskattas på samma sätt som en fossilbaserad kasse.

Vilka alternativ till bärkassar i plast finns?

Många handlare erbjuder redan idag andra typer av kassar av exempelvis papper eller bomull. Dessa kassar är inte föremål för skatten och inte heller plastkassar som definieras som flergångskassar.

Får jag som handlare ta mer betalt?

Det står dig helt fritt att sätta det pris som du tycker är lämpligt, oberoende av vilken skattesats som kassarna och påsarna har. 
Punktskatten är tre kronor på plastbärkassar och 30 öre per ”fruktpåse”, det vill säga tunnare plastpåsar som är mindre än sju liter.

Vem betalar skatten?

Skatten ska betalas av den som importerar kassar och påsar till den svenska marknaden eller som tillverkar dessa på svensk mark eller importerar fler än 40 kassar per tillfälle. 
Men i slutänden är det konsumenten som får ta den ökade kostnaden för butikerna och priset beräknas, för en plastkasse, att bli sex-sju kronor.

Beskattas påsar som butiken köpt in före 1 maj?

En vanlig butik eller restaurang som inte är godkänd som lagerhållare för plastbärkassar behöver inte betala skatt för de plastbärkassar som de redan har i lager den 1 maj 2020.

Vad bör jag som handlare tänka på redan nu?

Fundera på om det finns anledning för dig att ansöka om att bli registrerad lagerhållare. Då kan du bättre styra över när skatten för de kassar och påsar du har i lager ska betalas. Möjligheten med att vara lagerhållare innebär att skatten kan skjutas upp till det tillfälle de tas i bruk, till exempel då de hamnar hos konsumenten i butik.

Inkluderas e-handel respektive partihandel i lagstiftningen?
Det finns ett flertal oklarheter som kvarstår kring hur lagstiftningen ska tolkas, däribland gränsdragningar för e-handlare respektive partihandlare. 
Information om detta kommer senare.

Varför genomförs plastskatten?

Skattehöjningen är en del av regeringsuppgörelsen mellan S, MP, C och L. Bakgrunden är att EU 2015 beslutade att medlemsstaterna ska reducera förbrukningen av plastbärkassar till 40 tunna plastpåsar per person och år senast 2025. Naturvårdsverket uppskattade 2018 att genomsnittssvensken använder 102 plastkassar per år. 
Det övergripande målet med plastskatten är att minska nedskräpningen i naturen och haven. Regeringen anser att Sverige har ett globalt ansvar att minska nedskräpningen även om problemen inte är lika stora här som i Medelhavet och i världshaven. Regeringen beräknar att plastskatten efter införandet i maj ger intäkter på 2,1 miljarder kronor för 2020 och därefter 2,7 miljarder årligen.