Skip to main content

Nyhetsarkiv

 Glöm inte kontrollbalansräkningen!

Likviditetskrisen som nu har uppkommit, eller kommer att uppkomma inom kort, på grund av corona-krisen och myndigheternas restriktioner, kan för många aktiebolag nu innebära att det registrerade aktiekapitalet förbrukas genom att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet som efter den 1 januari i år för många aktiebolag bara behöver vara 25 000 kronor.
Läs här vad vår samarbetspartner, advokaten Dan-Michael Sagell, ger för råd angående detta.

Det gäller därför nu att ha stenhård kontroll på sin bokföring och upprätta en kontrollbalansräkning. Aktiebolagslagen säger att bolagets styrelse ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om kontrollbalansräkningen då visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget skall gå i likvidation (första kontrollstämman).

Om den kontrollbalansräkningen inte visar att det egna kapitalet vid tiden för stämman uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman då inte har beslutat att bolaget skall gå i likvidation, ska bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation (andra kontrollstämman). Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om det registrerade aktiekapitalet då är fullt täckt av det egna kapitalet är allt bra, men är det inte det ska bolagets styrelse ansöka om likvidation.

Om styrelsen inte gör allt det nu sagda ansvarar styrelsens ledamöter personligen med bolaget för de förpliktelser och skulder som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består. Det vill säga:

Om inte den första kontrollbalansräkningen upprättas gäller det personliga ansvaret från den tidpunkten när den skulle ha upprättats.
Om den första kontrollbalansräkningen upprättas och styrelsen beslutar att ändå inte likvidera bolaget utan att fortsätta med förhoppningen om att det egna kapitalet ska komma att motsvara det registrerade aktiekapitalet efter en viss tid men det blir inte så och ingen andra kontrollbalansräkning upprättas, blir styrelsen personligt ansvarig för alla bolagets förpliktelser och skulder som uppkommer åtta månader efter den första kontrollbalansräkningen.

Om en andra kontrollbalansräkning upprättas och den visar att det egna kapitalet inte fullt täcker det registrerade aktiekapitalet och man väljer ändå att fortsätta verksamheten blir styrelsen personligt ansvarig för alla bolagets förpliktelser och skulder som uppkommer åtta månader efter den första kontrollbalansräkningen.

Det personliga ansvaret gäller också för den som handlar på bolagets vägnar och deltar i beslutet att låta bolaget fortsätta verksamheten som exempelvis en ägare eller en vd. För att inte drabbas av det personliga ansvaret måste man bevisa att man inte har varit försumlig, vilket är mycket svårt eftersom det knappast finns några ursäkter som domstolen accepterar för att man inte har följt aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.

Rådet är därför att nu omgående se över sin bokföring och upprätta en kontrollbalansräkning. De bolag som inte behöver ha en revisor enligt lag och som därför vald att inte ha en revisor, behöver inte ha en revisor för att granska kontrollbalansräkningen, men ni bör dock upprätta kontrollbalansräkningen tillsammans med en ekonomisk kunnig rådgivare eftersom det finns särskilda gynnsamma värderingsregler för en kontrollbalansräkning.

Om den visar att det egna kapitalet överstiger det registrerade aktiekapitalet är ju allt ok, men är så inte fallet då ska den procedur följas som har beskrivits ovan för att undgå personligt ansvar för bolagets förpliktelser och skulder.

DAN-MICHAEL SAGELL

Som medlem i någon av våra branschorganisationer har du möjlighet att utan kostnad konsultera Dan-Michael Sagell per telefon.  Kontaktuppgifter via din branschorganisation.
Övriga kan kontakta honom via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.