Skip to main content

Nyhetsarkiv

Tillträdesförbudet - har du koll på vad det innebär?

Riksdagens klubbade nyligen en ny lag som varit efterlängtad i handeln - tillträdesförbudet. Det innebär att personer som till exempel stjäl eller är allmänt stökiga i en butik, kan förbjudas att besöka densamma. Men det är åklagare som fattar beslutet, och problemet måste naturligtvis polisanmälas från butikens sida. Lagen trädde i kraft 1 mars.

Visst kunde en handlare säga åt en person att denne inte var välkommen i butiken även tidigare. Men vad skulle man göra om personen struntade i uppmaningen? Den nya lagen innebär att åklagare kan besluta om ett tidsbegränsat tillträdesförbud till en specifik butik för individer som vid upprepade tillfällen utsätter butiken eller dess anställda för brott. 

Brotten vara polisanmälda, men förbud kan också beslutas innan en dom har fallit. Det centrala är att kunna påvisa ett beteende där en individ systematiskt utsätter butiken för brottsliga gärningar. Det är därför viktigt att notera när dessa individer begår brott och att polisanmäla vid varje tillfälle.

Åklagare kan få en signal av polis eller en butik om att en viss individ utsätter butiken för brott och kan då besluta om ett tillträdesförbud. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Själva poängen med tillträdesförbudet är signalvärdet, att ”buset” ska veta vad som kan bli följderna. Samt att handlaren ska slippa att konfrontera dessa individer, med alla risker det innebär. Istället kan butiken i lugn och ro ringa polis och förse dem med bildbevis från butikskamerorna. Det kan uppstå situationer där väktare/ordningsvakter använder rätten till envarsgripande vid dessa överträdelser, men för handlare och anställda är det säkrare att använda sig av kamerabilder eller vittnen i efterhand.  

Svensk Handels Trygghetsbarometer har i flera mätningar visat att stölder och hotfullt beteende är vardag för många butiksägare. Under 2020 drabbades i genomsnitt var tredje butik (32 %) av en stöld den senaste veckan och nästan var femte butik (18 %) råkade den senaste månaden ut för hotfullt beteende från en besökare eller kund.