Skip to main content

Nyhetsarkiv

Arbetsmiljöverket drar i gång informationskampanj om hot och våld i den lilla butiken

För personal inom detaljhandeln är rädsla för rån ett växande arbetsmiljöproblem. Under flera års tid har Arbetsmiljöverket genomfört tillsynsinsatser inom handeln för att få butiksinnehavarna att se över sina lokaler och säkerhetsrutiner.

De större butikskedjorna har kommit en bra bit på väg för att förbättra säkerheten - också genom det aktiva arbete som parterna inom handeln bedrivit.

Nu tar Arbetsmiljöverket ett nytt stort steg för att förmå ägarna till de mindre butikerna att göra det- samma. Man drar igång en informationskampanj under november riktad till bland annat jour- och video- butiker i våra tre storstadskommuner.

Allt fler butiksanställda utsätts för rån, hot och våld. Att få bukt med våld och hot på jobbet är ett av Arbetsmiljöverkets prioriterade områden. Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet. Syftet är att på sikt får ner antalet hot och våldshändelser. Vi vill få butiksägaren att tycka det här är viktigt, tänka till och sätta igång med någon form av åtgärd, berättade man på en presskonferens den 27 september där man också informerade om att man gör direktadresserade utskick till sin primära målgrupp: mindre jour-/livsmedelsbutiker som har färre än nio anställda i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Kärnan i kampanjen är en Facebook-sida som går under namnet "Trygga Butiken". Där ligger ett antal informationsfilmer. Mottagaren av utskick går till Facebook och tittar på filmerna där en före detta butiksrånare delar med sig av sin erfarenhet och ger goda råd. Där finns också möjligheten för butiksägarna att dela med sig av egna tips, få inspiration från andra och att ställa frågor till våra inspektörer.

För Arbetsmiljöverket innebär Facebook-sidan också möjligheten att hålla kontakt med butiksägarna, vid sidan av butiksbesöken.

- Jag tycker att Arbetsmiljöverkets initiativ är mycket bra, informationen behöver komma från många håll eftersom detta är en utsatt del av detaljhandeln, säger svensk Butikernas säkerhetschef Lars Eklund som också tycker att det är intressant att de valt att använda sociala medier för att nå ut med informationen.

- Tipsen är enkla, grundläggande och handfasta så alla ska kunna genomföra dem. Jag rekommenderar att man ägnar en stund åt detta så snart som möjligt.

http://www.facebook.com/TRYGGABUTIKEN