Skip to main content

Nyhetsarkiv

Möjlighet för mindre företag i Stockholms län

Företagsakademin 3 är ett EU-projekt som pågått sedan i mars och som håller på fram till slutet av 2012. För 1000 kronor per företag får man såväl utbildning som seminarium och nätverk om man uppfyller de givna förutsättningarna.

Det som erbjuds är en förberedande utbildning – metoder och verktyg för att göra en utvecklingsplan och utbildningsplan för företaget. Därefter en utbildning och ett seminarium per medarbetare, vilka styrs utifrån företagets behov. Det innebär att en person kan gå flera utbildningar inom ramen för de antal man fått sig tilldelat. Man får också tillgång till ett nätverk med andra som deltar i Företagsakademin.

Villkoren för att få delta är att företaget har maximalt nio verksamma inklusive ägaren, att det har varit verksamt i minst ett år, att verksamheten bedrivs i Stockholms län och att man inte har mottagit mer än 1,8 MSEK i statsstöd de senaste tre åren.

Mer info finns på www.foretagsakademin.se.