Skip to main content

Nyhetsarkiv

Gratis hjälp för att få företaget att växa online

Visste du att du som företagare kan få gratis hjälp med att exempelvis göra en hemsida? "Ditt Företag Online" är ett gemensamt initiativ från flera aktörer och syftet är att få små och medelstora företag att använda nätet för att utvecklas.

Det är Företagarna, Google, Posten, Telenor och Binero som tar ett gemensamt krafttag för att få mindre företag att använda nätet för att utveckla sig själva och sin affär. Tillsammans lanserar de landets största digitala företagsinitiativ med det ambitiösa målet att få tusentals företagare att tillvarata möjligheterna med internet och för att stärka sin egen, och därmed Sveriges, tillväxt.

Erbjudandet består alltså i att man kostnadsfritt erbjuds såväl hemsida, e-handel och distributionslösningar som produkter för mobilt arbetssätt och effektiv marknadsföring. Dessutom ges en rad utbildningstillfällen över hela landet där företagare får konkret hjälp att komma i gång.

Det är redan bevisat att företag som har en hemsida och erbjuder e-handel växer betydligt snabbare än de som inte har det. Det finns en rapport som visar att hela 21 procent av svenska företag med upp till tio anställda inte har en hemsida. Och endast sex procent av de mindre företagens försäljning genomfördes på internet under 2009. Samtidigt är svenskarna bland de mest uppkopplade i världen. Hela två tredjedelar av svenska folket säger att de kommer att handlar varor på internet de närmaste tre månaderna (HUI).

Initiativtagarna till kampanjen bedömer att risken är stor att de svenska konsumenterna vänder sig till utländska företag med e-handel. Man vet också att tröskeln för att komma i gång är hög.

- Men all statistik påvisar att det finns tillväxtpotential för företag som förstår möjligheterna med marknadsföring, försäljning och inköp via internet, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

www.dittforetagonline.se kan du läsa mer om hur du gör för att utnyttja den här möjligheten. Under fliken "inspiration" kan du exempelvis få se hur ett företag har jobbat med detta.

Så handen på hjärtat – är det inte dags att göra något åt ditt företags digitalisering?