Skip to main content

Nyhetsarkiv

Reglera inte bort oss!

 

I medlemsbutiken Normans Tobak i Vasastan i Stockholm presenterade branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Foods förra veckan sin rapport "Reglera inte bort oss".

På plats fanns inbjudna riksdagspolitiker, representanter från stora intresseorganisationer, journalister och butiksägaren Benny Mameghani. Ämnet för dagen var hotande regleringar och en historisk tillbakablick på branschens utsatthet.

Ända sedan starten har den svenska servicehandeln stött på motstånd i form av ibland orimliga regleringar. Exemplen är många på hur servicehandeln har fått betala priset för politiska ambitioner och projekt.

Servicehandeln finns idag över hela landet och fyller en viktig funktion i samhället, inte minst på mindre orter där avstånden till stora matbutiker och större serviceinrättningar kan vara mycket långa.

Även idag finns tendenser till att försöka reglera handeln ytterligare. Ett sådant exempel är den fortsatta diskussionen om införandet av ett förbud att exponera en hel produktkategori, tobaken.

- Vi vet genom bland annat internationella erfarenheter och svenska undersökningar att en sådan reglering skulle slå hårt mot handeln och troligtvis leda till att butiker tvingas lägga ner, förklarar Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Föreningen Tobaksfakta, som förespråkar exponeringsförbud, uppgav i somras att tobaksbutikerna minskat kraftigt sedan 2000 och deras slutsats är att dessa butiker självmant håller på att försvinna och därför inte behöver tas i beaktning när ny lagstiftning utfärdas. Detta överensstämmer inte med de uppgifter Svensk Servicehandel & Fast Food har, varför organisationen själv har genomfört en undersökning utifrån SCBs databas. Den presenteras i rapporten "Reglera inte bort oss".