Skip to main content

Nyhetsarkiv

Gör gemensam sak mot lag om slutna kontanthanteringssystem

 

Den första träffen med handelns olika organisationer tilldrog sig i går på Arbetsmarknadsdepartementet. Syftet var att diskutera hur man ska gå vidare med lagen om slutna kontanthanteringssystem.

- Vi känner oss försiktigt hoppfulla, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

Det var i våras som riksdagen röstade igenom utskottsförslaget om en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Det sades då att lagen skulle utformas tillsammans med arbetsmarknadens parter och nu har man alltså haft en första träff.

Närvarade förutom Butikerna var Företagarna, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, LO, Handelsanställdas förbund, Transportarbetareförbundet, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsmiljöverket. Bengt Hedlunds optimism grundar sig på att det inte finns några bra argument för en lag som urskiljningslöst kräver att alla butiker ska ha slutna kontanthanteringssystem.

- För det första så finns det ju redan Arbetsmiljölagens delar om vad som krävs för att man ska ha en trygg och säker arbetsmiljö. Det är utan tvekan så att vissa butiker i vissa områden bör ha slutna system för att uppnå acceptabel säkerhet. Men det innebär inte att alla butiker i alla områden ska tvingas till samma sak. Över hälften av alla kommuner har exempelvis inga rån alls idag.

Butikerna ska nu tillsammans med Företagarna, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och KFO göra en gemensam skrivning till departementet.

- Det är viktigt att våra helt eniga åsikter och argument sammanställs på ett sakligt sätt, avslutar Bengt Hedlund. Vi vill medverka till att säkerheten i handeln ska vara realistiskt optimal. Men vi tror inte att slutna kontanthanteringssystem är den enda lösningen.