Skip to main content

Nyhetsarkiv

Servicehandeln måste bli mer lönsam

En nyligen gjord undersökning visar att hälften av alla enheter inom servicehandeln är olönsamma.

- Om inget görs riskerar samhället förlora den service som den här branschen ger, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

På en rak fråga om verksamheten var lönsam under 2010 till ett urval om 1 200 servicehandlare samt 16 servicehandelskedjor, har endast 53 procent svarat att så är fallet. 27 procent säger att de gick plus minus noll och 21 procent var inte lönsamma.

- Det är allvarligt och orsakerna är flera. Hyra och löner har under de senaste 15 åren ökat med 40 procent, något som slår hårt mot branschen som också dras med sjunkande marginaler på stora varugrupper som spel, cigaretter och snus, säger Bengt Hedlund som också menar att olika regleringar från myndighetshåll har gjort det mera kostsamt att driva butik idag.

- Vi har under hela detta år satsat på att öka medvetenheten och kompetensen hos handlarna. Bland annat erbjuder vi en lättillgänglig och avancerad lönsamhetsutbildning som fortsätter under 2012.

Endast 14 procent av de tillfrågade i undersökningen säger att de inte kan öka sin lönsamhet medan 43 procent är av motsatt åsikt. De resterande 43 procenten är osäkra och vet inte om de kan nå en bättre lönsamhet.

- Vi är dock övertygade om att det går om man anstränger sig. Men det kräver också att såväl leverantörer som myndigheter drar sitt strå till stacken. Vill vi behålla servicehandeln, måste vi också vårda den, avslutar Bengt Hedlund.