Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sluten kontanthantering fel väg att gå

sluten kontanthantering

Det är oerhört viktigt att krafttag tas för att minska butiksrån och andra brott mot företagare och anställda - våra medlemmar vill inget annat. Men Handels-anställdas förbunds krav på lagstiftning om sluten kontanthantering (SvD Brännpunkt 19/12) är fel väg att gå. Det skapar en falsk känsla av trygghet och riskerar att slå ut butiker med små marginaler.

Det finns i dag ingen klar bild av hur mycket risken minskar för butikens egen kassa med ett slutet system. Däremot visar statistik från Brottsförebyggande Rådet att trots att butiker har system som ska försvåra eller förhindra åtkomsten till kontanter så fullbordas en stor del av rånen. Dessutom ökar risken för så kallade följdrån när kassorna är låsta, där varor stjäls eller medarbetare och kunder rånas.

Slutna kontanthanteringssystem kan vara bra lösningar i vissa butiker, men de bör införas först efter en individuell riskbedömning. Denna möjlighet finns redan. Arbetsmiljöverket kan i dag ställa krav på att sådana system ska installeras. Ny lagstiftning är inte lösningen. I stället bör vi tillsammans ta krafttag för att skapa en tryggare vardag i butikerna.

Vi branschorganisationer kan utveckla arbetet med riskanalyser och utbildningar. På politisk nivå kan säkerställas att det förebyggande arbetet mot butiksrån prioriteras och att det ges goda möjligheter till samarbete med polis och rättsväsende. Stoppa inte våra företagare genom en kostsam teknisk lösning som endast ger en känsla av trygghet.

BENGT HEDLUND, vd Butikerna

ELISABETH THAND RINGQVIST, vd Företagarna