Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fortsätter kampen mot smuggelcigaretter

Problemet med smuggelcigaretter är gigantiskt. Redan idag är var nionde cigarett som röks illegal. Branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food befarar att siffran kommer stiga då tobaksskatten höjdes med över 3 kronor den 1 januari 2012.

Om utbudet av illegala produkter ökar blir det ännu viktigare att butiksägarna vet hur man skiljer olagliga produkter från lagliga, och säkerställer att man inte köper in obeskattade smuggelvaror.

- Vi har därför tagit fram en informationsbroschyr som distribueras till hela den tobakssäljande handeln, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food. Butiksägarna behöver råd och stöd i olika uppkomna situationer. Man är skyldig att veta vad man säljer i sin butik. Illegala smuggelcigaretter är svåra att identifiera, nästan bara priset är en ledtråd.

- Smuggel är en stor industri som finansierar den undre världen och den organiserade brottsligheten. Vi måste fortsätta att informera handlarna och påverka beslutsfattarna i syfte att komma tillrätta med problemet, avslutar Bengt Hedlund.