Skip to main content

Nyhetsarkiv

Är leksaker giftiga?

Nej, handlar du av seriösa aktörer är leksaker roliga, inte farliga.
Det hävdar organisationen Leksaksbranschen och hänvisar till en rad åtgärder.

SVT Rapport har i en serie inslag konstaterat att vi tyvärr har en massa giftiga kemikalier i kroppen. Det är naturligtvis bedrövligt. Frågan är varifrån de kommer och vad man kan göra åt det. I ett avsnitt låg fokus på leksaker. Där konstaterades att Kina har en annan lagstiftning än Europa och där tillåts kemikalier som är förbjudna här. Vidare antyds att den europeiska lagstiftningen på kemiområdet är svag och att det till exempel saknas krav på innehållsförteckning. Vidare framfördes att leksaker förekommer på Rapex, det europeiska systemet för snabb information mellan myndigheter.

Just när det gäller leksaker har vi den modernaste lagstiftningen i Europa. Nyheterna i det nya leksaksdirektivet handlar också framför allt om kemikalier. Kemikaliereglerna påverkar redan idag och kommer att gälla fullt ut 2013.

Alla kända kemikaliska risker är hanterade och system för att överföra ny kunskap till ny reglering finns i lagstiftningen. I debatten nämns ofta ftalater. Men just när det gäller mjukgörarna med samlingsnamnet ftalater, har de som bedöms farliga varit förbjudna i leksaker i många år.

Branschföreningen Leksaksbranschen och de seriösa företagen är med och tar fram nya regler och i Sverige deltar dessa i Kemikalieinspektionens projekt "Giftfri vardag".

Rätt använt är larmsystemet Rapex bra. Kontrollmyndigheter i Europa kan snabbt meddela varandra när de hittat produkter som utgör fara för medborgarna. Leksaksbranschen noterar att andelen rapporterade leksaker går ner.

- Om det finns problem så är det inte att lagstiftningen är för vek, säger Klas Elm på Leksaksbranschen. Däremot skulle ökade resurser till marknadskontrollmyndigheterna hjälpa till att stävja eventuellt fusk. Mindre nogräknade aktörer finns tyvärr i alla branscher. Välj seriösa butiker när du ska handla, speciellt till barnen.