Skip to main content

Nyhetsarkiv

Momssänkningen skapar 1000 nya jobb inom fast food

Moms

Sänkningen av restaurangmomsen vid årsskiftet har varit efterlängtad inom branschen. Att den kommer att skapa nya jobb råder ingen tvekan om.
- Dessutom fyller den en extra funktion med tanke på lågkonjunkturen, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

- Vi har, tillsammans med många andra intressenter, jobbat länge och envetet för att få en enhetlig moms. Skälen är flera men på sikt är det viktigaste att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Ett jobb på exempelvis en hamburgerkedja är ofta det första steget ut i arbetslivet för ungdomar och därför känns det extra viktigt att möjligheten att få ett sådant jobb ökar, säger Bengt Hedlund.

Svensk Servicehandel & Fast Food bedömer att de stora fast food-kedjorna tillsammans kommer att skapa cirka 1000 nya jobb under 2012. McDonald's till exempel räknar med att kunna anställa 600 personer över hela landet tack vare momssänkningen. Och intresset för att jobba på McDonald's är så stort att över 1000 personer redan har anmält sig till företagets rekryteringsdag i februari.

För Max har det varit självklart att sänka priserna och man gör det också fullt ut. Totalt handlar det om 140 miljoner kronor per år. Man hoppas att momssänkningen ska lyfta hela branschen, dels genom att uteätandet ökar, men också genom att man tvättar bort den svarta ekonomin.

Max vd Richard Bergfors tror på mellan 150 och 250 nyanställningar under 2012.

- Men eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur kan det vara lite svårt att uppskatta exakt hur många det blir. Men det ser bra ut. Max har redan nu förbrukat 20 procent mer arbetande timmar och börjat nyanställa. Denna siffra skulle ha varit noll utan momssänkningen som även ger effekt på investeringsviljan.

Sibyllakedjan har 1600 anställda i Sverige. Om effekterna av de åtgärder Sibylla gör för att öka omsättningen fungerar fullt ut, kan det innebära att Sibyllaköken kommer att anställa upp till 100 nya medarbetare.

- Dessutom förenklar momssänkningen personalens arbete i kassan då man slipper olika momssatser, säger Sibyllas vd, Joakim Carlsson.

Frasses är den femte största kedjan inom fast food i Sverige. Även här ser man hoppfullt på framtiden.

- Får vi den försäljningseffekten som vi räknar med innebär det att vi kan öppna runt fem nya anläggningar och anställa totalt cirka 70 personer i befintliga och nya anläggningar. Utan en justering är verkligheten den att några av våra anläggningar, på grund av lönsamheten, troligen tvingats stänga ner, säger Åke Morén, vd på Frasses.

Den enda av kedjorna som inte uppger några siffror för beräknad ökning av personalantalet är Burger King som dock – precis som de andra – marknadsför sina prissänkningar tydligt.

- Burger King är en renodlad franchiseverksamhet, vilket innebär att vi inte äger några restauranger och därmed inte anställer någon personal. Dock räknar jag med att momssänkningen på sikt kommer att leda till nyanställningar och fram för allt till nyöppningar av restauranger som i sin tur innebär nyanställningar, säger marknadschefen Melina Aristiadou.