Skip to main content

Nyhetsarkiv

Säger nej till sluten kontanthantering inom handeln

I ett samlat uttalande till Arbetsmarknadsdepartementet säger tongivande företags- och handelsorganisationer bestämt nej till ett lagstadgat krav på slutna kontanthanteringssystem. Det skulle bli oerhört kostsamt utan att önskvärda effekter uppnås.

I november inbjöds handelns olika aktörer till arbetsmarknadsdepartementet som har att handlägga det beslut om slutna kontanthanteringssystem som togs tidigare under 2011. Efter detta möte har Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, KFO, Företagarna och Butikerna gjort ett gemensamt PM som inlaga i arbetet.

Inledningsvis poängterar man att det är av största vikt att krafttag tas för att minska butiksrånen men att det är nämnda organisationers bestämda uppfattning att ett lagkrav inte är en framkomlig väg. Ett sådant krav skulle drabba hela handelssektorn och sannolikt medföra att ett stort antal av de mindre företagen inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet vilket skulle få till följd att många arbetstillfällen skulle gå förlorade.

Slutna kontanthanteringssystem kan givetvis vara nödvändiga lösningar för vissa butiker, men bör införas först efter en noggrann prövning och riskbedömning i det enskilda fallet. Arbetsmiljölagen i kombination med Arbetsmiljöverkets möjligheter att ställa krav på åtgärder räcker. Dessutom går betalmarknaden allt mer bort från kontanter. Risken är att ett stort antal butiker tvingas att investera i en lösning som inom en snar framtid blir föråldrad. Det är en även en uppenbar risk att detta hämmar utvecklingen av alternativa lösningar.

Det finns flera effektiva sätt att begränsa kontanterna i butiker, menar organisationerna bakom PM:et. Beroende på butikers olika risker och förutsättningar kan olika säkerhetsåtgärder vidtas. Man hänvisar också till att forskning på området visar att det krävs samverkan mellan olika aktörer om man ska kunna öka säkerheten och tryggheten i samhället.

Här kan du läsa hela PM:et:
pdfPM_angende_sluten_kontanthantering_inom_detaljhandeln.pdf