Skip to main content

Nyhetsarkiv

Leksaker på nätet ökar

 

Leksaksförsäljningen på internet ökar mer än butiksförsäljningen. Det visar preliminära siffror från undersökningsföretaget Gfk Sweden.

- Det är absolut inte oväntat, säger Lena Hedö, föreningen Leksaksbranschen.

- Den stora förändringen för 2011 är att internetkanalen har tagit andelar. Den har gått från en marknasandel på 3,4 procent 2010 till 7,1procent 2011. Vi kan se stora ökningar både i värde och antal hushåll som har köpt sina leksaker via nätet. Dagligvaruhandeln och övrig handel ökar också i värde och köpare från föregående år. Vi ser ökningar även inom leksaksfackhandeln men i mindre utsträckning vilket gör att fackhandeln tappar andelar även om tappet i kronor inte är så stort, säger Lena Hedö.

Enligt HUI:s mätning har leksaksmarknaden till och med november 2011 ökat med 1,5 procent. Men Gfk ser en högre ökning på helåret, framför allt på internetförsäljningen. Dagligvaruhandeln, varuhusen och inte minst Gekås, visar ökningar jämfört med 2010. Mellan 4 och 5 procent är den uppskattning av totala marknaden som Gfk gör just nu, innan det definitiva resultatet är klart.

- Vi ser vidare att betydligt fler hushåll handlar leksaker, framför allt barnfamiljerna. De lägger mer pengar på leksaker än de gjorde 2010 genom att de handlar oftare och fler leksaker än tidigare. Dock till ett något lägre snittpris., säger Etel Keil Björk på Gfk.

- Intressant är att vi har en större andel familjeinköp, det vill säga där fler än en är mottagare till leksaken än för ett år sedan. Det har länge varit en negativ trend på familjeinköpen.