Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ny grupp ska få servicehandeln att växa

 

Servicehandeln befinner sig i en omstruktureringsfas och behöver stärka sina positioner. Kedjor och grossister bildar därför en gemensam grupp - Convenience Stores Sweden - för att aktivt arbeta med frågor som bidrar till servicehandelns framgång och tillväxt

- Vi behöver en ny framtidsbild inom branschen för att tillsammans identifiera viktiga förändringsfrågor, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food som är sammanhållande i den nybildade gruppen.

Målet är att alltså att öka tillväxten inom servicehandeln och man har redan satt i gång arbetet.

- Det är viktigt att öka medvetenheten om servicehandelns villkor hos leverantörerna eftersom den skiljer sig från dagligvaruhandeln i många avseenden, fortsätter Bengt Hedlund.

Det handlar också om att beskriva branschen på ett positivt sätt för att stegvis förändra dess image hos kunder och allmänhet. Organisationen ska vidare arbeta för att begränsa kostnadsökningar i form av hyror och löner och driva utbildningssatsningar för anställda inom handeln och grossistledet.

Sedan mitten av 70-talet har servicehandeln mött ett flertal utmaningar och på senare år har situationen skärps ytterligare genom ökad inblandning från politiker och myndigheter. Samtidigt har hyror och löner har stigit med cirka 40 procent vardera under den senaste 15 årsperioden.

Convenience Stores Sweden består i nuläget av:

Svensk Servicehandel & Fast Food, Svensk Bensinhandel, Reitan Servicehandel, (Pressbyrån och 7-Eleven), OK Q8, EMAB, Axfood Närlivs, Menigo Foodservice och Privab.