Skip to main content

Nyhetsarkiv

Det blir ingen lag om slutna kontanthanteringssystem

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström lämnade förra veckan det besked som handelns organisationer hoppats på. Det blir inget generellt krav på att alla butiker måste ha slutna kontanthanteringssystem.

- Det är bra att regeringen väljer att se till det faktiska behovet och låter Arbetsmiljöverket agera vidare i den här viktiga frågan, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

Butikerna har sedan lagförslaget dök upp förra året arbetat för att beslutsfattare och myndigheter ska inse att behovet ska styra eventuella installationer av slutna kontanthanteringssystem i butiker. Tillsammans med Företagarna, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och KFO har man diskuterat med arbetsmarknadsdepartementet och gjort en gemensam skrivelse där man bland annat tryckt på vikten av att låta Arbetsmiljöverket agera utifrån den lag som redan finns.

- Slutna kontanthanteringssystem kan givetvis vara nödvändiga lösningar för vissa butiker, men bör införas först efter en noggrann prövning och riskbedömning i det enskilda fallet. Arbetsmiljölagen, i kombination med Arbetsmiljöverkets möjligheter att ställa krav på åtgärder, räcker. Dessutom går betalmarknaden allt mer bort från kontanter, säger Bengt Hedlund som är glad över att regeringen hade mod säga ifrån och gå emot beslutet.

- Självklart ska vi göra allt som går för att skydda de som jobbar i butik. Men rån och annan brottslighet är ett samhällsproblem och inte ett butiksägarproblem.

Butikerna har ett samarbete med Företagarna och dess handelssektion där frågan har varit högt uppe på agendan där sedan den dök upp i mars förra året.

- Ett generellt tvång om sluten kontanthantering hade varit en oerhört trubbig lösning och helt fel väg att gå. Kraven hade slagit ut väldigt många småföretag och mångdubbelt fler arbetstillfällen utan att skapa något mer än en falsk känsla av trygghet hos butiksägare och anställda, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Företagarna.