Skip to main content

Nyhetsarkiv

Arbetsmiljöverket granskar kvinnors arbetsmiljö

Kvinnor svarar idag för en större andel av sjukfrånvaron än män. Fler kvinnor än män tvingas på grund av hälsoskäl lämna sina jobb i förtid. Arbetsmiljöverket inleder därför en flerårig satsning för att utveckla och förbättra kvinnors arbetsmiljö.

- De som inspekteras kommer att få ett brev om föranmälan där Arbetsmiljöverket informerar om när de planerar att besöka just din verksamhet, säger Butikernas säkerhetschef Lars Eklund.

Vid inspektionen kommer följande att behandlas:

Hur kvinnors ohälsa ser ut inom ditt verksamhetsområde.

Hur du uppmärksammar och hanterar risker för kvinnors ohälsa i din verksamhet.

Hur du bedriver apotekets systematiska arbetsmiljöarbete.

- Inspektören kommer kanske att vilja ta del viss dokumentation, säger Lars Eklund och ger några exempel.

- Genomförda riskbedömningar och upprättade handlingsplaner för ert arbetsmiljöarbete samt protokoll från genomförda skyddsronder.

Syftet med granskningen är att öka kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö och förebygga ohälsa och utslagning på grund av belastningsskador. Flera stora nationella tillsynsinsatser kommer att genomföras och första insatsen startar under veckorna 9-11 2012. Ett regeringsuppdrag ligger bakom satsningen på kvinnors arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har fått 20,5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget, som ska redovisas i en slutrapport våren 2015.

Mer finns att läsa på www.av.se