Skip to main content

Nyhetsarkiv

Servicehandeln avslutade 2011 i moll

 

Under det fjärde kvartalet år 2011 minskade servicehandeln med 1,1 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det var första gången sedan Servicehandelsindex startade år 2008 som indexet hamnade på minus. För helåret slutade tillväxten på 0,6 procent.

Två branscher gick framåt jämfört med förra året, nämligen Caféer och Fast Food. Segmentet Fast Food ökade omsättningen med 2,5 procent under kvartal 4 jämfört med samma tid förra året. Caféer ökade omsättningen med 2,1 procent.

Tre branscher gick bakåt, nämligen Spel & Tobak, Trafikbutiker och Minilivs. Spel & Tobak minskade med 1,1 procent medan trafikbutiker minskade med 2,7 procent. Den stora förloraren var emellertid segmentet Minilivs som minskade med hela 6,3 procent jämfört med kvartal 4 förra året. Aldrig på tre år har branschen visat så negativa tillväxttal.

Även vad gäller framtidstron visade kvartalet upp en negativ utveckling. Framtidsindex landade under det fjärde kvartalet på 12 procents övervikt för optimisterna jämfört med pessimisterna. Det är en liten minskning från föregående kvartal. Precis som under det förra kvartalet är kedjorna mer optimistiska vad gäller framtiden. Bland de kedjeanslutna handlarna överväger optimisterna med 20 procent, men bara med 4 procent för de icke kedjeanslutna.

– Fjärde kvartalet blev mycket negativt för servicehandeln. För första gången på tre år blev tillväxten negativ. Det verkar som om den dåliga konjunkturen nu även har drabbat servicehandeln. Speciellt bekymmersamt är läget för minilivsbutikerna. Det är dock positivt att segmenten Fast Food och Café fortsätter att visa upp fina tillväxttal, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

− Servicehandeln har under en längre tid kunnat uppvisa bättre siffror än detaljhandeln i övrigt, men detta gäller inte längre i och med kvartal fyra. Tillväxten för hela året slutar nu på omkring en halv procent jämfört med två procent förra året. Det är bara att gilla läget och rusta sig för när konjunkturen vänder. Momssänkningen på restaurangtjänster bör kunna hjälpa till att bättra på förutsättningarna för år 2012 för hela branschen, säger Bengt Hedlund.