Skip to main content

Nyhetsarkiv

Leksaker ökade med 4 procent förra året

 

Bilden-hemsidan

Försäljningen av leksaker ökade med cirka fyra procent under 2011. Det är den sammantagna bedömningen när man jämför de två stora mätningarna som görs, säger Lena Hedö på Leksaksbranschen.

Leksaksfackhandeln har tappat marknadsandelar samtidigt som internetförsäljningen ökat rejält. Tillsammans med en viss ökning i övrig handel så landar totalen på fyra procent.

- Vi ser att leksaksfackhandeln har kunnat hålla sina försäljningssiffror, trots att man tappar andelar på marknaden från en tidigare stabil nivå över 60 procents marknadsandel, säger Lena Hedö.

Det finns två stora tillförlitliga mätningar av leksaksförsäljningen. Dels den som görs av Gfk Sweden, dels den som Handelns Utredningsinstitut (HUI) gör via SCB. I den sistnämnda redovisas ett nollresultat i rörliga priser för leksaker.

- Skillnaden kommer sig av att Gfk och SCB mäter på olika sätt. Gfk mäter bara klassiska leksaker oavsett försäljningsställe, medan SCB mäter totalförsäljningen hos de enheter som har leksaker som huvudsyssla. Det betyder att de leksaker som säljs i dagligvaruhandeln och övrig handel, som till exempel Gekås, inte kommer med i dessa siffror. Så när nu dessa försäljningsställen ökar i Gfk:s mätning, visas de inte i SCB:s och vi får olika resultat, säger Lena Hedö.

Även om marknadsandelen för leksaksfackhandeln minskat, är omsättningen densamma eftersom hela marknaden har ökat.

- Det är vår bedömning när vi lägger samman de båda undersökningarna, säger Lena Hedö som avslutningsvis poängterar att ökningen av internetförsäljningen inte är oväntad.

- Tvärtom. Och den bekräftas också av Postens E-barometer där man till och med beskriver leksaksbranschens som årets bubblare.