Skip to main content

Nyhetsarkiv

Lagligt spel för en säker spelmarknad

 

Lotteriinspektionen startar nu en landsomfattande kampanj för att informera om vad som är lagligt respektive olagligt spel. En kampanj särskilt inriktad på spelautomater; en spelform som många gånger dyker upp i skepnaden av olagliga spelautomater som inte har tillstånd enligt gällande svensk lagstiftning.

Kampanjen "Lagligt spel" rullas nu ut som ett led i Lotteriinspektionens uppdrag att verka för en sund och säker svensk spelmarknad och är också ett viktigt bidrag till arbetet att motverka den grova organiserade brottsligheten. Det är inte tillåtet att erbjuda spel om pengar eller pengars värde i Sverige utan tillstånd. Att spela på olagliga spelautomater kan vara osäkert för spelaren eftersom ingen garanti om korrekt vinståterbetalning kan ges. Spelaren vet inte heller var de satsade pengarna hamnar.

- Vi på Lotteriinspektionen har mycket starkt fokus på att motverka illegalt spel i Sverige, det ingår i vårt uppdrag att skapa förutsättning för en säker spelmarknad. Den här kampanjen är ett sätt att nå ut till både spelare och spelombud för att tydliggöra vad som gäller i fråga om spelautomater, säger generaldirektör Håkan Hallstedt.

Tydligare än någonsin tidigare blev det i december förra året då Högsta domstolen i två domar slog fast att spelmaskiner där man spelar om pengar och som är kopplade till servrar placerade utanför Sveriges gränser utgör ett automatspel enligt lotterilagen. De är därför olagliga. Detta innebär att det även fortsättningsvis enbart är statligt ägda bolag som kan få tillstånd att anordna spel om pengar på automater.

Kampanjen "Lagligt spel" stödjs av branschorganisationen SPER, Spelbranschens etiska råd och Skatteverket.

Följ kampanjen på Twitter@lagligtspel och på kampanjens webbplats www.lagligtspel.se