Skip to main content

Nyhetsarkiv

Butikerna välkomnar nya krav på kassaregister

 

- Skatteverkets förslag om att även torg- och marknadshandeln ska använda kassaregister, går helt på vår linje. Konkurrensen i handeln ska ske på lika villkor, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna.

Lagen om kassaregister började gälla 2010 och omfattar stora delar av kontanthandeln, men inte torg- och marknadshandeln. Lagen innebär som bekant att företagen ska ha kassaregister och ta fram och erbjuda sina kunder kvitto.

Nu föreslår alltså Skatteverket att undantaget för torg- och marknadshandeln tas bort.

- Vi har lyssnat på branschföretagen som har uppmärksammat oss på den snedvridning av konkurrensen som dagens regler fört med sig, säger Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Förslaget grundar sig på att alla företagare ska konkurrera på lika villkor.

För Butikerna är det viktigt att få konkurrensen inom handeln så rättvis som möjligt. Skatteverket använder blomsterbutiken vid sidan torget, där blomsterhandlaren står med sitt torgstånd, som exempel.

- Det finns andra liknande fall, exempelvis snabbmats- och kaffeförsäljning i små stånd eller på hjul, säger Bengt Hedlund som också tycker att förslaget om sänkning av omsättningsgränsen från fyra till två basbelopp är bra.

- Omsätter man mindre än 88 000 kronor på ett år så måste det närmast vara att betrakta som hobbyverksamhet.

Skatteverkets förslag som finansdepartementet nu har att ta ställning till innebär att all försäljning som sker från torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader och tillfälligt utnyttjade lokaler ska omfattas av lagen. Idag måste den som har en omsättning på minst fyra basbelopp, för närvarande 176 000 kronor, använda sig av ett kassaregister.

- Samma villkor ska gälla för alla företag. Med kassaregister blir det dessutom betydligt enklare för företagen att sköta sin bokföring och göra rätt från början, säger Ingemar Hansson.