Skip to main content

Nyhetsarkiv

Dags att sätta ner foten i löneförhandlingarna

FruktoGrntStatoil 300dpi

Löneförhandlingarna har strandat och medlare kallas in. Det är naturligtvis inte bra men samtidigt är det nu eller aldrig som gäller.

- Orimliga och omoderna krav kommer annars att medföra dålig lönsamhet och i förlängningen butiksnedläggelser. Något som knappast gynnar handelns anställda, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna.

- Redan i förhandlingarnas start såg vi hur otidsenligt Handelsanställdas Förbund tänker och arbetar. De bud man presenterade hade inslag som inte hör till vår tid - utökade OB-tider och rätt till heltid, säger Bengt Hedlund som menar att tanken med OB-tillägg är god och att arbete på obekväma tider självklart ska ersättas.

- Däremot är OB-tilläggen omoderna och dåligt anpassade för strukturen inom handeln idag. De bidrar till butiksdöd och utslagning av små och medelstora handlare, motverkar nyanställningar, försvårar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och fördyrar för konsumenten.

Bengt Hedlund påpekar att det som är obekvämt för en person är kanske bekvämt för en annan? Att vi lever i ett 7-24-samhälle, kan man alltid kan ha synpunkter på, men nu är det trots allt så.

- Därför häpnar man när Handels kräver en utökning av tiden för OB-tillägg. Det finns inga andra branscher där det jobbas "obekvämt" som har 100-procentigt OB-tillägg.

- Dessutom ställer man krav på rätt till heltid. Det är ännu dummare! Man kan ju inte tvinga en arbetsgivare på det viset. Finns det inte behov eller utrymme för en heltid så kommer detta bara att leda till färre anställda.

Facket är på väg åt fel håll och gräver sin egen grav om man inte klarar att modernisera sina avtal. Om avtalen var tidsenliga skulle fler arbetsgivare teckna kollektivavtal vilket skulle innebära bättre skydd för de anställda som i sin tur i större utsträckning skulle gå med i facket. Dessutom skulle det leda till fler anställda på helgerna – oftast ungdomar. En god cirkel skulle kunna åstadkommas. Jämför gärna med den aktuella sänkningen av restaurangmomsen som helt klart kommer att leda till fler arbetstillfällen.

- Man kan alltid diskutera en eller en halv procent i påslag. Löntagare vill självklart ha så mycket lön och så många förmåner som möjligt. Men om man inte moderniserar avtalens upplägg får man förr eller senare problem. Använd i stället "procenten" till att höja den allmänna lönenivån. Det vinner alla på, avslutar Bengt Hedlund.