Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya avtal klara inom handeln

 

På torsdagen blev nya löneavtal klara inom detalj- och partihandeln sedan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund sagt ja till medlarnas bud. Det innebär att den varslade strejken inom handeln inte kommer att bryta ut. Parterna uttalar sig så här i sina respektive pressmeddelanden:

- Det är mycket glädjande att vi har tecknat ett avtal. Det är högt, men eftersom det även innehåller besparingar för arbetsgivarna håller sig lönekostnaderna på den nivå som har etablerats i årets avtalsrörelse, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

- Vi är mycket nöjda med den här överenskommelsen som ligger helt i linje med LO-samordningen. Vi har fått gehör för våra krav på jämställda löner, som andra LO-förbund har varslat till stöd för. Vi har nått ett avtal som tar oss ett rejält kliv på vägen mot att uppnå jämställda löner och vi har lyckats undvika en konflikt, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

De nya avtalen löper på 12 månader från den 1 april 2012 och innebär att lönekostnaderna ökar med 2,6 procent.

Inom partihandeln höjs lönerna med 665 kronor per månad och inom detaljhandeln med 710 kronor per månad. Vid lönerevisionen ska 45 procent av höjningen fördelas i en lokal pott. Resterande höjning fördelas i en generell höjning.

Ingångslönerna höjs endast med 80 procent i förhållande till övriga löner.

Handels har dessutom drivit igenom sitt krav på att begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Enligt avtalet ska visstidsanställda ha rätt till tillsvidareanställning efter ett år hos samma arbetsgivare.

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har även kommit överens om att införa yrkespraktik för ungdomar upp till och med 20 år. Yrkespraktiken ska ske under en tolvmånadersperiod och med handledare. Praktiklönen är 75 procent av ingångslönen.

Dag Klackenberg:

- Att hitta nya lösningar för att erbjuda ungdomar jobb står högt på agendan i hela samhället. Nu bidrar vi inom handeln med en yrkespraktik som gynnar ungdomarna, utvecklar handelsyrket och stärker handeln.

Lars-Anders Häggström:

- Vi har också skapat möjligheter för unga att komma in på arbetsplatserna och förstärka yrkesrollen genom att träffa en överenskommelse om yrkespraktik för ungdomar under 21 år. Det är vårt bidrag för att minska ungdomsarbetslösheten. Detta är vi mycket stolta över.

Parterna har dessutom i avtalet reglerat fackligt inflytande när arbetsgivare anlitar bemanningsföretag. Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar. Parterna är också överens om att antalet heltidstjänster måste öka för att stärka och utveckla branschen.

- Det har varit en tuff avtalsrörelse där vi förhandlat in i det sista. Resultatet är en stor seger för våra krav på jämställda löner och trygga anställningar, inklusive visstidsfrågan, rätten till heltid och fackligt inflytande vid inhyrning, säger Lars-Anders Häggström.

– Heltidsfrågan ska vi arbeta vidare med i en gemensam arbetsgrupp för att hitta lösningar så att fler medarbetare kan erbjudas heltid. Vår inställning har hela tiden varit att lösa det genom samarbete med facket, säger Dag Klackenberg.

Parterna är dessutom överens om att tillsätta ett antal gemensamma arbetsgrupper.