Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ny forskningsrapport presenteras på seminarium

 

Faktablad illegal_tobak-2_Sida_1

Sedan 2008 har svenska staten förlorat över fem miljarder i skatteintäkter till följd av tobakssmuggling. Vart har dessa pengar gått? Det motsvarar 1000 lärare i tio år eller regeringens totala satsning på att rusta upp Sveriges järnväg under det kommande året.

Branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food bjuder nu på fredag in till seminarium i Malmö om pengarna bakom den organiserade brottsligheten. På plats finns forskningsinstitutet Transcrime, Tullverket, Malmöpolisen samt representanter för Malmö kommun.

- Den illegala tobaken är ett stort samhällsproblem som göder den organiserade brottsligheten. Stora förtjänster i kombination med låga risker har gjort tobakssmugglingen till en attraktiv verksamhet för den organiserade brottsligheten, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Forskningsinstitutet Transcrime är ett samarbete mellan två Italienska universitet som forskar i kriminologi. De har tagit fram en forskningsrapport som pekar på hur regleringar på EU-nivå lett till en ökning av den illegala handeln – rapporten har blivit uppmärksammad i media över hela Europa.

- Vi vet att det framförallt är aggressiva skattehöjningar som leder till att tobaken är väldigt attraktiv att smuggla. En ny undersökning visar till exempel att den illegala konsumtionen ökat med närmare 10 procent i Malmö sedan 2011. Detta som en direkt konsekvens av regeringen skattehöjning på över 3 SEK, säger Bengt.

Malmö kommun har högst andel illegala cigaretter i landet. Den uppgår idag till över 30 procent av totalkonsumtionen.

- Det är dags att strypa pengarna för den organiserade brottsligheten och under vårt seminarium kommer det att framgå varför just tobaken bör vara prioriterat, avslutar Bengt Hedlund.