Skip to main content

Nyhetsarkiv

Så gynnas brottsligheten av smuggeltobak

I vackra Malmö Börshus stod branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food den 4 maj värd för ett välbesökt seminarium. Kopplingen mellan organiserad brottslighet och illegal tobak var ämnet som hade lockat många åhörare.

 

Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food, inledde dagen med att förklara varför frågan om tobakssmuggling är en ett stort problem för branschen. Den illegala tobaken medför stora problem för näringen då det har skapats en parallell illegal marknad där butiker tvingas konkurrera på helt olika villkor. Oseriösa butiker lockar in kunder genom att erbjuda billiga obeskattade cigaretter och laglydiga butiker förlorar kunder och därmed möjligheten till försäljning av andra varor.

– Ingen butik ska behöva lägga ner sin verksamhet för att de följt de lagar och regler som finns i Sverige. Tvärtom bör de som inte följer lagar och regler vara de vars verksamhet stängs ner, förklarade Bengt Hedlund.

Bengt menade också att vi alla har ett ansvar i att hjälpas åt att stoppa den illegala tobaken och därmed också strypa finanserna för den organiserade brottsligheten och gynna laglydiga småföretagare.

– Som butiksägare ska du självklart aldrig sälja misstänkta illegala produkter och alltid begära kvitto på allt du köper från grossist.

Specialinbjudna var representanter från det italienska forskningscentret Transcrime. Forskarna Professor Ernesto Savon och Dr Francesco Calderoni presenterade sin nylanserade rapport om hur olika politiska regleringar på EU-nivå kan påverka smugglingen på lokal nivå. Enligt Transcrimes rapport skulle införandet av neutrala paket, alltså cigarettpaket som helt saknar logotyp och märkesspecifik utformning, göra förfalskning av cigarettpaket ännu lättare än i nuläget. Rapporten visar också att så kallat exponeringsförbud av cigaretter gör det svårare att kontrollera vilka butiker som säljer illegala produkter, något som alltså också ökar risken för kriminell verksamhet.

På plats som talare under dagen var även Sune Rydén, tullverkets nationella expert på alkohol och tobak, samt Håkan Gustafsson, alkohol- och tobakssamordnare vid polisen i Malmö. Både tullverket och polisen har identifierat tobaken som en mycket viktig finansieringskälla till olika ligor som är verksamma i Sverige. Tobak är en lönsam produkt att smuggla dels för de låga straffen kopplade till tobakssmugglingen och dels till följd av de stora förtjänsterna.

Sune Rydén som har lång erfarenhet av hur ligor jobbar med tobakssmuggling berättade om tullverkets arbete mot smuggeltobaken och visade bilder på sinnrika sätt på vilka ligorna för in tobak i landet. Håkan Gustafsson berättade om hur polisen arbetar med tillsynen och deras strategier för att rensa bort den illegala tobaken från Malmös gator. Båda två var överens om att införandet av ett skattemärkningssystem på cigaretter i Sverige skulle vara det mest effektiva medlet för att underlätta tullverkets och polisens arbete mot den illegala tobaken.

Seminariet avslutades med en frågestund då publiken fick möjlighet att ställa sina frågor till föreläsarna. I publiken syntes både lokalpolitiker och riksdagsmän, butiksägare, personal från Malmös tillsynsenheter och journalister.