Skip to main content

Nyhetsarkiv

Höjd omsättning trots momssänkning

 

Under det första kvartalet år 2012 ökade servicehandeln sin omsättning med 0,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Framtidstron ökade också kraftigt under kvartalet. Detta enligt Servicehandelsindex för kvartal 1.

Den första januari sänktes momsen på restaurangmat från 25 procent till 12 procent. Trots sänkningen ökade segmenten Fast Food och Caféer sina omsättningar under kvartal ett. Fast Food ökade omsättningen med 3,0 procent medan Caféer ökade med 3,9 procent. Intressant är att det främst är kedjorna som ökat sin omsättning, trots att det är där som momssänkningen fått mest genomslag på priserna. Segmenten Spel & Tobak samt Trafikbutiker ökade sina omsättningar medan Minilivs backade.

– Första kvartalet blev positivt för servicehandeln. Momssänkningen som infördes den första januari har tvärtemot förväntan inte minskat omsättningen i absoluta tal. Det tyder på en underliggande volymökning. säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Vad gäller framtidstron visade kvartalet upp en kraftig positiv utveckling. Framtidsindex landade under det första kvartalet på 36 procents övervikt för optimisterna jämfört med pessimisterna. Det är den högsta nivån på framtidstron sedan kvartal 2 år 2010. Till skillnad från de senaste tre kvartalen är framtidstron nu också lika stark bland de enskilda handlarna som den är hos kedjeföretagen.

− Optimismen har återvänt till branschen. Momssänkningen kommer att skapa positiva effekter under hela det kommande året. Stigande framtidstro och ökade volymer gör att företagen nu kan börja nyanställa. Jag hoppas därför att vi kan se en ökad sysselsättning i servicehandeln när väl året är till ända, fortsätter Bengt Hedlund.

Mer finns att läsa i Servicehandelsindex kvartal 1 2012.