Skip to main content

Nyhetsarkiv

Säkerhetschefen kommenterar rånstatistiken

 

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att rånen mot svenska butiker ökade under mars månad 2012 jämfört med samma månad 2011.

I reella tal ökade rånen från fem till 7 stycken (+8%). I detta mörker är det dock glädjande att läsa att rånen med skjutvapen minskade med sju stycken till totalt 20 för perioden.

Antalet rån som ackumulerats under 2012 är 202 stycken vilket är en ökning med nio (+5%) jämfört med samma period 2011. Antalet rån med skjutvapen har ökat något under perioden januari till mars 2012 till 65 stycken.

För en rullande 12-månadersperiod minskar rånen med åtta procent till 787 och antalet rån med skjutvapen minskar med hela 20 procent till 258.

LARS EKLUND
Säkerhetschef Butikerna