Skip to main content

Nyhetsarkiv

Servicehandlare stämde av året i Arild

Stmma hemsida

Förra veckan samlades representanter för medlemmarna branschorganisationen i Svensk Servicehandel & Fast Food till årsstämma. Platsen var Arild på Skånes västkust som visade sig från sin allra bästa sida.

Regionföreningarnas representanter och förbundsstyrelsen lyssnade på verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport och konstaterade att det är ett bra och långsiktigt arbete som görs. Men nya tag för att utöka medlemsantalet är nödvändigt även om sådant arbete ständigt pågår.

En viktig informationspunkt var den om bildandet av Convenience Stores Sweden, en utvecklingsgrupp med representanter för branschorganisationer, kedjor och grossister.

Ragnar Landin omvaldes som ordförande i förbundsstyrelsen där det inte skedde några förändringar för övrigt heller. Övriga ledamöter/ersättare är Niclas Mannebratt, Carlo Taccola, Christina Bredberg, Stefan Persson, Karl-Erik Nilsson, Ola Ahlsén och Mats Pålsson.