Skip to main content

Nyhetsarkiv

Flyt för Butikerna som laddar för utveckling

 

hemsidan

I måndags hade Butikerna sin årsstämma där det bland annat konstaterades att den nu sju år unga paraplyorganisationen under det gångna året varit med och drivit frågor och påverkat beslut till gagn för handlarna. Inte minst gäller det beslutet om att inte införa lag om slutna kontanthanteringssystem.

Årsmötet föregicks av ett styrelsemöte där man kunde presentera en uppgraderad medlemsförmån, nämligen ett nytt avtal med Point. Det pågår också ett brett och intensivt arbete för att förbättra avtalet för kortinlösen. Dock är det för tidigt att säga något om detta just nu.

Butikerna är en platt organisation där branschförbunden bidrar med olika personella resurser. För att ytterligare stärka och utveckla kommer man att satsa vidare på den interna organisationen samtidigt som man aktivt arbetar för såväl fler medlemmar som nya och/eller bättre avtal.

På årsstämman omvaldes samtliga styrelseledamöter vilket innebär är att Nils-Olof Westberg från Stockholms Köpmannaförbund är ordförande och att ledamöterna är Lena Hedö från Leksaksbranschen, Mats Danielsson från Zoofackhandlarna och Ragnar Landin från Svensk Servicehandel & Fast Food. Aktiva suppleanter är Berit Gibbs från Cykel Motor och Sportfackhandlarna samt Holger Martinsson från Sveriges Bowlinghallars Förbund.