Skip to main content

Nyhetsarkiv

Thomas Bodström deltar på seminarium i Almedalen

ThomasBodstrom HENRIK-MONTG

På fredag den 6 juli kl 11.00 arrangerar Convenience Stores Sweden ett seminarium med titeln "Så tjänar ligorna pengar på illegala cigaretter". En av talarna är före detta justitieministern Thomas Bodström.

Sedan 2011 har de illegala cigaretterna i Sverige ökat med 25 % och nu beräknas var 7:e cigarett som röks i Sverige vara illegal.

För handeln medför den illegala tobaken konkurrens på helt olika villkor där oseriösa butiker lockar in kunder genom att erbjuda billiga obeskattade cigaretter. För samhället i stort medför de illegala cigaretterna stora skatteförluster. Sverige har sedan 2008 gått miste om närmare 8 miljarder i skatteintäkter till följd av tobakssmuggling.

Det finns även en tydlig koppling mellan tobakssmuggling och organiserad brottslighet. Både Tullverket och polisen har identifierat tobaken som en finansieringskälla till olika ligor som är verksamma i Sverige. Tobak är en lönsam produkt att smuggla dels för de låga straffen kopplade till brottet, dels till följd av de stora förtjänsterna.

Välkommen till vårt Almedalsseminarium som kommer adressera problemen med illegal tobak. På plats presenterar Handelns Utredningsinstitut sin senaste rapport om illegal tobak och Thomas Bodström kommenterar kopplingen till den undre världen.

Seminariet hålls i Företagarnas lokal på Mejerigatan 13 i Visby. Det är kostnadsfritt och det bjuds på fika.

Convenience Stores Sweden är en sammanslutning av kedjor, grossister och branschorganisationer inom servicehandeln. Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund är sammankallande i denna grupp.