Skip to main content

Nyhetsarkiv

Minskad omsättning överlag – men caféerna utvecklas starkt

 

Under det andra kvartalet år 2012 minskade servicehandeln sin omsättning med 0,6 procent jämfört med samma kvartal förra året. Den positivare utvecklingen under början av året vände därmed nedåt något. Även servicehandlarnas framtidstro sjönk under det andra kvartalet. Detta enligt Servicehandelsindex för kvartal 2 2012.

Framtidstron bland servicehandlarna visade endast 4 procents övervikt för optimisterna över pessimisterna, vilket var en kraftig minskning från de högre nivåer som noterades under årets första kvartal.

– Servicehandelns andra kvartal följer utvecklingen för svensk ekonomi och detaljhandel vars andra kvartal var svagare än det första. Konsumenten är mer återhållsam i oroliga tider, vilket också påverkar servicehandeln, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

Utvecklingen under andra kvartalet varierade dock mellan de olika delbranscherna. Caféer och Fast Food utvecklades bäst och var de enda segment som uppvisade en positiv utveckling, vilket är särskilt intressant med tanke på sänkningen av restaurangmomsen som trädde i kraft i början av året. Caféerna ökade sin omsättning med dryga 5 procent, vilket innebar en fortsättning på den positiva utvecklingen under första kvartalet. Fast Food uppvisade också en positiv men något försiktigare utveckling om 0,8 procent.

Caféerna sticker ut med en stark ökning precis som stora delar av restaurangsektorn under samma period. Utvecklingen är sannolikt understödd av momssänkningen som bidragit till optimism i näringen, ökad servicegrad och i viss mån också sänkta priser.

Fast Food utvecklas också positivt men något svagare, vilket sannolikt beror på att man i denna sektor valt att sänka priserna i högre utsträckning än andra delar av restaurangsektorn, säger Bengt Hedlund.

Mer finns att läsa på www.svenskservicehandel.se