Skip to main content

Nyhetsarkiv

EU vill förbjuda stora delar av den svenska tobaken

 

Enligt uppgifter i media planerar EU-kommissionen förbjuda stora delar av den svenska tobaksmarknaden. Detta riskerar att kraftigt öka den redan omfattande illegala handeln med tobak och försvåra för handeln.

Die Welt publicerade förra veckan en artikel där de avslöjar att EU-kommissionen inom ramen för det nya tobaksproduktdirektivet planerar att föreslå kraftigt skärpta regler för tobak, bland annat ett förbud mot smaktillsatser som mentol. Tidningen uppger att de tagit del av ett internetdokument från Kommissionen där en rad nya förbud föreslås.

- Vi är väldigt besvikna på dessa uppgifter. Vi hade hoppats att Kommissionen genom det nya direktivet skulle angripa den stora illegala handeln med tobak som medför mycket negativa konsekvenser för Europa. Istället väljer de att införa ytterliga förbud som kommer leda till en ökad efterfrågan av illegala produkter, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food.

Enligt Handelns Utredningsinstitut är var sjunde cigarett i Sverige idag inte beskattad i Sverige vilket 2012 medförde en skatteförlust för svenska staten på närmare 2 miljarder kronor. En rapport från KPMG visar att den illegala tobakshandeln i Europa uppgick till 10,3 procent under 2011 vilket motsvarar 65,3 miljarder cigaretter.

- Den illegala tobaken är ett mycket stort problem för svenska butiksägare eftersom de inte klarar konkurrensen från den billiga illegala tobaken. Om snus och cigarettprodukter som efterfrågas förbjuds kommer de inte försvinna från marknaden, de kommer enbart sluta säljas i lagliga kanaler och istället erbjudas i de olagliga, säger Bengt Hedlund.

Svensk Servicehandel & Fast Food har med anledning av det nya europeiska direktivet tagit fram en rapport med syfte att visa att förbättrad folkhälsa går att kombinera med ett sunt företagsklimat. I Rapporten "Saving lives without killing retailers" används Sverige som ett bra exempel och en rad förslag presenteras angående hur folkhälsa kan förbättras utan att montera ned handeln.

- Sverige har valt att inte föra en företagsfientlig politik men har ändå bland den lägsta andelen rökare i Europa. Vi har skickat rapporten till Kommissionen och hoppas de tar hänsyn även till handeln när det nya direktivet utformas, avslutar Bengt Hedlund.