Skip to main content

Nyhetsarkiv

Inget förbud mot bisfenol A i leksaker

 

Nyligen förbjöds bisfenol A i nappflaskor och barnmatsburkar. Men att även förbjuda det i leksaker och övriga barnartiklar är inte aktuellt.

Det skriver Kemikalieinspektionen i svaret på ett regeringsuppdrag som beställts av miljöminister Lena Ek.

- De kemiska analyser av BPA i leksaker och barnartiklar som Kemikalieinspektionen låtit utföra tillsammans med en vetenskaplig granskning av forskning på BPA, pekar inte på någon risk trots att vi har varit extra försiktiga i riskbedömningen. Därför föreslår vi i dagsläget inga åtgärder för att minska exponeringen för BPA från leksaker och barnartiklar, säger Agneta Falk-Filipsson på Kemikalieinspektionen.

Det redan beslutade EU-förbudet mot BPA i nappflaskor har gjort att exponering för BPA hos små barn i Sverige minskat avsevärt. Byte till material fria från BPA har startat inom olika delar av livsmedelsbranschen (lock till barnmatsburkar, dryckesflaskor och en del hushållsprodukter) och stora användare av termopapper inom till exempel dagligvaruhandeln har börjat byta till kassakvitton fria från BPA.

Eftersom små barn är en känslig grupp menar Kemikalieinspektionen att är det viktigt att hitta alla källor där barn kan utsättas för exponering för BPA. Till exempel har exponeringen av små barn via bröstmjölk uppskattats till att vara cirka 200 gånger högre än den exponering som leksaker och barnartiklar som analyserats i denna studie i värsta fall kan ge upphov till. Dessutom kommer dagens skyddsnivå för BPA att sänkas när ett nytt leksaksdirektiv träder i kraft nästa sommar. Då kommer den högsta tillåtna mängden BPA i leksaker att vara fem procent.

- Människor utsätts fortfarande för en kontinuerlig exponering av BPA från i många fall okända källor. Det är också viktigt att följa utvecklingen av alternativa material och deras eventuella hälso- och miljöskadande effekter, säger Agneta Falk-Filipsson.

Leksaksbranschens Klas Elm är nöjd med att en svensk myndighet efter år av diskussioner, har satt ner en fot:

- Det är glädjande att Kemikalieinspektionen tydligt skiljt på fara och risk och konstaterat att någon ny lagstiftning inte behövs eftersom inte någon risk föreligger, säger han.