Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sweguard: Kontanthanteringen säkrad när Panaxia upphör

Vrdetransport webb

- Kontanthanteringen i Sverige är säkrad inför måndagen den 1 oktober när konkurs-drabbade Panaxias verksamhet upphör. De större detaljhandelskedjorna har redan tecknat avtal med något av de större värdehanteringsföretagen, Loomis eller Nokas. Det säger Mikael Johansson, talesman för Sweguard som är branschorganisation för auktoriserade bevaknings- och värdehanteringsföretag.

- Än så länge återstår ett antal mindre företag som ännu inte har några nya avtal, men även dessa bedöms kunna få hjälp. Loomis och Nokas har satt in extra resurser för att lösa problemet under en övergångsperiod. Risken att stora summor blir liggande hos butiker och restauranger är alltså liten.

- Det fins ingen risk att kontanterna kommer att ta slut i samhället. I värsta fall kan 19 procent av landets 3200 uttagsautomater under en övergångsperiod drabbas av driftstörningar.

De företag som anlitar något av de erkända seriösa värdehanteringföretagen kan känna sig trygga, framhåller Mikael Johansson. De har rigorösa säkerhetsrutiner som gör att risken för att kunderna ska drabbas av något likande som det som händer Panaxias kunder är minimal. Rutinerna innebär bland annat att klientmedel är helt separerade från bolagens verksamhet och att insättning på kundens bankkonto sker omgående efter att medlen räknats upp. Dessutom görs en kontrollinventering av klientmedel varje dag.

Flera av bolagen är dessutom registrerade som finansiella institut hos Finansinspektionen vilket innebär att såväl bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket som bolagets ägare granskas av Finansinspektionen.

- Det finns ett regelverk, men Sweguards uppfattning är att det behövs en översyn av och en modernisering av reglerna som delvis är från 1974. Framförallt behöver reglernas förtydligas, säger Mikael Johansson.

- Från handlarhåll förutsätter vi att situationen inte utnyttjas till prishöjningar, det är ju nästan monopol på dessa tjänster, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna och konstaterar att det påstådda regelverket uppenbarligen inte är tillräckligt då något sådant ändå kunde hända.

- Vi efterlyser att politiker och myndigheter sätter kvalitetsmål på värdetransportbranschen så vi inte hamnar där delar av sjukvården är idag. Det är mycket viktigt att vara tydlig från myndighetshåll med vad som förväntas.