Skip to main content

Nyhetsarkiv

Leksaksbranschen har koll

 

Säkerhetsfrågor är ständigt aktuella inom leksaksbranschen. Seminarier och dialogmöten avlöser varandra och nya beslut och regler presenteras. 2011 infördes nya regler i svenska lagstiftningen och i juli 2013 börjar även nya kemikaliereglerna gälla.

– Tungt, kan kanske en del tycka, men det är oerhört viktigt att man i alla led förstår hur viktigt det är att ha koll på läget, säger Lena Hedö, informationsansvarig på branschorganisationen Leksaksbranschen.

– Det handlar inte om att man ska kunna och veta allt precis i detalj. Men man måste ha ett hum om vad som gäller och vad som komma skall. Man måste vara förberedd om man får frågor från kunder eller om medarbetare undrar, säger Lena Hedö och berättar att man vinnlägger sig om att informera via artiklar i tidningen Leksaksrevyn.

– Medlemmar i Leksaksbranschen får även nyhetsbrev och information på annat vis – allt i syfte att stärka en bransch som alltid är föremål för tillsynsmyndigheternas intresse.

Att det finns intresse stod klart då Leksaksbranschen var medarrangör ett stort nordiskt säkerhetsseminarium i Malmö i slutet av september. Det var överfullt och mycket uppskattat. Under september har det också hållits branschdialogmöte arrangerat av Kemikalieinspektionen samtidigt som det kommit besked om att det inte blir förbud mot bisfenol A i leksaker.

– Nästa gång det händer något är vecka 49 då det blir informationsträff om nya regler för säkrare leksaker. Många kommer på seminarier och träffar och det är bra. Men det finns plats för ännu fler säger Lena Hedö.