Skip to main content

Nyhetsarkiv

Senaste rånstatistiken

 

Under årets tredje kvartal minskade rånen generellt i Sverige men statistiken visa på skillnaden mellan storstadsregionerna.

- Sett över hela landet har rånen minskat med 4,2 procent hittills under året jämfört med samma period 2011. Men statistiken visar på skillnader mellan storstadsregionerna, säger Lars Eklund, säkerhetschef på Butikerna.

Skåne län fortsätter att minska, hitintills med nio rån vilket innebär en minskning med nio procent. Även Stockholms län minskar med totalt 25 rån, -13 procent.

- Tyvärr går Västra Götaland mot strömmen och ökar med hela 14 rån vilket innebär en ökning med 12 procent, säger Lars Eklund och berättar att nästan 75 procent av alla rån begås i de tre storstadsregionerna Skåne, Stockholm eller Västra Götaland.

- De flesta rånen sker under årets och dygnets mörka tider. Och cirka 40 procent av alla rån sker under november till februari. Rån mot butiker är koncentrerade till tiden mellan klockan 18 och 22 då cirka hälften av alla rån sker. Skälet anses vara att det är färre människor som är ute och rör sig vilket minskar risken för upptäckt.

Om skyddsåtgärder säger Lars Eklund så här:

- Ha så lite kontanter som möjligt i kassan, informera tydligt om vidtagna skyddsåtgärder, undvik planscher som försvårar insyn i butiken, ha säkerhetsutbildad personal samt förbättra belysningen inne och utanför butiken.